Åtgärder för att bil inte gått 0 km?

2017-11-05 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej, har köpt en ny bil i köpekontraktet står det 0 km, som är undertecknat av båda parter säljaren har inte upplyst mig om att bilen gått 2,7 mil. Kan jag kräva ersättning redusering av priset? Säljaren meddelade efter avtalet är undertecknat att alla nya bilar har gått mellan 1-10 mil och att dom anser att alla bilar som gått 1-10 mil är nya, det är deras policy. För mig var det avgörande vid köpet att bilen gått 0 km, pga. att jag vill köra in bilen själv, vi har haft skriftlig dialog. Vad kan jag kräva.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Det kan under tänkas att du har rätt till prisavdrag.

Vad säger lagen?

När en privatperson köper en lös sak av ett företag gäller konsumentköplagen. Enligt lagen ska varan stämma överens med vad som avtalats, både uttryckligen och underförstått, vad säljaren uppgett om varan innan köpet samt med vad köparen haft rimliga skäl att förutsätta angående varans egenskaper (16, 19 §). Stämmer varan inte överens med detta är den felaktig.

Om köparen reklamerar detta fel inom rimlig tid från det att denne upptäckte eller borde ha upptäckt felet kan denne ha rätt att få felet avhjälpt av säljaren eller på säljarens bekostnad (23, 26 §). Avhjälpande innebär helt enkelt att felet åtgärdas genom t.ex. en reparation. Under samma paragraf går även omleverans av en felfri vara. Säljaren har rätt att åtgärda felet inom rimlig tid genom avhjälpande eller omleverans även om säljaren kräver en annan åtgärd, såsom hävning av köpet, så länge detta inte innebär en kostnad eller oskälig börda för köparen (27 §).

Köparen kan i annat fall kräva prisavdrag motsvarande värdeskillnaden på den avtalade varan och den levererade varan (28 §). Om avhjälpande är orimligt dyrt eller på annat sätt betungande för säljaren, får denne ge prisavdrag istället för avhjälpande (26 §). Om säljaren hellre vill avhjälpa felet än att ge prisavdrag, har köparen trots detta rätt till prisavdrag istället om avhjälpande innebär en väsentlig olägenhet för köparen (28 §).

Om felet har sådan betydelse för köparen att ingen av de andra åtgärderna är tillfredsställande, om ingen av de andra åtgärderna är möjliga eller om de andra åtgärderna är oskäligt betungande för säljaren, har köparen rätt att kräva att avtalet hävs (28, 29 §). Detta innebär att köparen lämnar tillbaks varan om det är möjligt och får tillbaka betalningen.

Tolkning av ditt fall

Till att börja med måste det alltså röra sig om ett fel. Det är till din fördel att det faktiskt står 0 km i ert kontrakt. Att ni haft en dialog om det innan kontraktet har också betydelse. Om du på något sätt antytt i denna dialog att det var viktigt att bilen var helt okörd borde säljaren ha meddelat dig enligt 19 § 1 p. Detta pga att säljaren i så fall borde ha insett att felet haft betydelse för ditt beslut att köpa bilen för den summa du gjort.

Om du kan argumentera för att det är ett fel så är nästa steg vilken åtgärd du kan kräva. Avhjälpande är inte möjligt pga felets art. Omleverans kommer antagligen hindras pga den oproportionerliga kostnad och möda som det hade inneburit för säljaren och i viss mån även för dig. Jag kan tänka mig att ett prisavdrag hade varit rimligt att kräva. Jag tror tyvärr inte att det kan bli så stort eftersom att enstaka kilometer körda på en i övrigt i nyskick bil enligt de flesta inte har någon betydelse och är standardpolicy för säljaren. Faktum att du fått reda på detta först i efterhand tyder dock på att det är ett avtalsbrott och att bilen då i köprättslig bemärkelse är felaktig, vilket du kan kräva prisavdrag för.

Anledningen att du nog inte kan kräva så mycket är att prisavdrag bestäms utifrån bilens "värde" med felet jämfört med bilens värde utan felet, vilket i ditt fall inte lär va någon stor summa eftersom man i rättspraxis i regel utgått ifrån marknadsvärdet. Du kan dock argumentera för att du aldrig hade betalat så mycket om du visste att bilen inte var körd tidigare. Det är också viktigt att komma ihåg att ni i första hand ska lösa detta på tu man hand och inte i domstol. Föreslå en summa och se vad som händer!

Om ni inte kan enas är det du som måste gå till process med detta. Lyckligtvis är du konsument och kan vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som kan pröva er tvist gratis och mycket snabbare än en domstol. Deras beslut följs nästan alltid men de är egentligen inte bindande. Skulle du vinna och företaget inte följer beslutet eller om du förlorar och anser att du skulle ha vunnit, kan du lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Jag rekommenderar starkt att du pratar med en av våra jurister på Lawline innan du går till domstol eftersom det annars kan bli kostsamt för dig i slutändan. Mer info finns här.

Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!

Vänliga hälsningar,

Samuel Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1280)
2021-09-19 Går det att ångra köp i butik med stöd av konsumentköplagen?
2021-09-19 Försenad leverans av bil och bilutrustning
2021-09-14 Kan säljaren behålla handpenningen vid en avbeställning?
2021-09-14 Hur ska jag gå till väga för att häva ett köp av en båtmotor?

Alla besvarade frågor (95724)