åtgärd mot långsam handläggning hos förvaltningsmyndighet

2019-08-01 i Myndigheter
FRÅGA
Hejjag har ansökt om svensk medbogare och snart blir det 6 månader och vill jag begäran migrationsverket besluta mitt arendet .för att besluta måste alla mina handligen vara komplet.jag frågar om att vad är komplet handligen ? som jag kommer att skicka innan att jag begära ???jag blir tacksamma om jag få svar av ermvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Din fråga rör möjligheten att om enskild vidta åtgärd mot långsam handläggning hos förvaltningsmyndighet. i detta fall migrationsverket. Förvaltningslagen är tillämplig på myndigheten ( 1 § FL). Möjligheten att skriftligen begära att myndigheten ska besluta i ärenden gäller endast ärenden som inletts av part. Ansökan om medborgarskap är ett ansökningsärende och omfattas således av denna möjlighet. Begäran ska skrivas till myndigheten, och detta sex månader efter att ärendet inleddes. (se 12 § FL)

Efter att en sådan begäran framställt ska myndigheten inom fyra veckor antingen avgöra i ärendet eller avslå begäran om det inte finns tillräckligt med underlag för att fatta beslut. Godtagbara skäl för att inte fatta beslut är alltså endast att underlaget inte är färdigt, att man väntar på utredningar osv. Inte att myndigheten inte har har tid eller är högt belastade.

Du skriver att dina handlingar måste vara kompletta, vad som är komplett i varje enskild fall varierar väldigt och är svårt att svara på utan närmare insyn. Begäran kan du framställa oavsett, men sannolikheten är stor att de då kommer avslå begäran om det saknas underlag för att besluta. Viktigt för dig att veta kan vara att man endast har en möjlighet att göra en sådan begäran per ärende.

Hoppas att du fick vägledning i din fråga!

Sofie Falk
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (290)
2019-11-22 Överklagan av inrättande av ett naturreservat
2019-11-07 Socialtjänstens skyldig att ordna boende
2019-11-04 Hur man kan ta reda på vilka adresser man har bott på
2019-11-04 Ta del av beslut - kammarkollegiet

Alla besvarade frågor (74748)