Åtgärd efter att förundersökning lagts ned?

Ord mot Ord! Min dotter har blivit sexuellt ofredad vid Polhemsskolan i Gävle hon är 16 år och gärningsmannen 19 år. Gärningsmannen har tillfälligt varit avstängd från skolan vid två tidigare tillfällen b.la. för droger vilket skolans huvudman delgivit min dotter. Min dotter har i skollokalen blivit indragen på en toalett där gärningsman låst hennes handleder samt sagt att hon ska hålla sig lugn. Han har bitit sig fast i hennes hals på båda sidor vilket resulterat i två blodutgjutelser som är dokumenterade av mig som far med digitalkamera och som polisens utredare tagit del av. Vidare förde han handen mot hennes underliv men hann inte komma in med fingrarna, min dotter slog sig fri. Gärningsmannen avslutade gärningen med ett hot; "Nästa gång får Du vara beredd på riktig sex"...slut citat. Polisen har lagt ner förundersökningen det går inte att bevisa brott säger man Ord står mot ord gärningsmannen har helt enkelt sagt att min dotter ville detta. Är svensk lagstiftning verkligen så här uddlös?! Polisens beslut att inte inleda förundersökning kan omprövas av åklagare, hur ska jag göra för att få det prövat är min fråga? Skolan har gjort en internutredning men gärningsmannen finns kvar? Är lagen skriven från gärningsmannens synvinkel eller!? När förundersökningen läggs ner återgår allt då till det "normala" gärningsmannen går fri för att han blåljuger och han får vistas i samma lokaler som min dotter detta är befängt. Hjälp mig snälla!...Vad kan jag göra i detta läge?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Överprövning

Vill du begära överprövning så lämnar du in begäran till den åklagarkammare eller polismyndighet som fattade beslutet som du vill överpröva. Tänk på att begäran ska vara skriftlig, tydlig och fullständig. Ytterligare information om överprövning och länk till en överprövningsblankett finns på http://www.aklagare.se/Aklagarens-roll/Atalsbeslutet/Overprovning/. Alla människor har inte rätt att begära överprövningav beslutet utan det ska vara någon med ett berättigat intresse av att få saken prövad, såsom målsäganden. Det finns inga särskilda tidsfrister för överprövning.

Bevis

Jag förstår att du känner frustration i detta fall. Lagstiftningen är emellertid utformad såtillvida, att det krävs att något kan bevisas. Förvisso förstår jag att du litar på din dotter. En domstol kan emellertid inte döma någon på grund av att man "enbart" säger att viss sak har hänt. Eftersom det i detta fall inte finns vittnen eller teknisk bevisning, är det förmodligen därför undersökningen lagts ned.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”