Åtgärd då arbetsgivare inte betalar ut semesterersättning

FRÅGA
Hej. Min chef har inte betalat ut min semesterersättning än. Just nu är det inte så lång tid sen jag jobbade mitt sista pass (ca 2 månader) men han beter sig som ett riktigt rövhål, kommer med dåliga undanflykter och ursäkter. Efter många om och men har han nu sagt att han ska "kolla upp saken" när han kommer hem från semestern. Då jag är i behov av pengarna är detta inte okej för mig vilket min chef skiter i. Min fråga är: finns det någon rättslig process jag kan starta nu direkt som kan hjälpa mig eller har det inte gått tillräckligt lång tid?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du har en fordran på din arbetsgivare avseende semesterersättning kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten (KFM) och ansöka om betalningsföreläggande, här. Kronofogdemyndigheten kommer då att delge din arbetsgivare ett föreläggande om att betala fordran. Om han då inte betalar föreläggandet så kommer KFM att meddela utslag vilket innebär att de kommer börja driva in pengarna. Men om din arbetsgivare bestrider föreläggandet så är det upp till dig om du vill ta ärendet vidare till domstol.

Om du väljer att ansöka om betalningsföreläggande är det viktigt att ditt yrkande och dina grunder framgår tydligt. Exempelvis ett bevis på att du varit anställd under den aktuella tiden och vad din semesterersättning uppgår till. Om du vill ha hjälp med att upprätta en sådan ansökan och skicka in den till KFM så kontakta oss på info@lawline.se så hjälper vi dig med detta mot en konkurrenskraftig kostnad.

Du bör även vara medveten om att det föreligger en tvåårig preskriptionstid angående talan om semesterersättning, 33 § semesterlagen. Du bör även ha rätt till dröjsmålsränta på beloppet enligt 6 § räntelagen.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?