Återvinning vid köp av hus under marknadsvärdet från en närstående

2021-08-31 i Återvinning
FRÅGA
Sammanfattning:Mina föräldrar har ett hus de vill sälja till oss under marknadspriset, men innan jag går med på att köpa vill jag försäkra mig om att ingen som vill åt min fars tillgångar kan komma efter mig om jag köpte husetDetaljer:En fd partner/investerare driver nu en process mot min far kring tidigare affärer och går det igenom kommer min far inte kunna betala skadeståndet, varpå Kronofogden kommer mina föräldrars hus för att reglera skulden. Jag tror även det finns andra investerare/partners som har ingått avtal med min far där en del av huset använts som pant på investering och liknande.Om jag köper huset för priset vi diskuterat kommer summan att betala vad min far är skyldig banken (lånet) samt några fordringsägare, men säkert inte alla.Min fråga är om Kronofogden samt andra fordringsägare kan komma åt mig och huset om jag köpt det av mina föräldrar, eller om jag har ryggen fri?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på lawline med din fråga !

I.o.m. att din pappa riskerar att inom närtiden hamna i konkurs p.g.a. framtida skadeståndsanspråk som ej kan komma att kunna betalas finns det en risk att hans försäljning av huset till dig kan återvinnas. En återvinning sker i fall där en borgenär (en person som man är skyldig pengar till) missgynnas av att gäldenären (personen som är skyldig pengar) agerat på ett sätt som är till nackdel för borgenären t.ex. om gäldenären gett bort sin bil till en kompis strax innan man gick i konkurs. Återvinningar sker i fall där gäldenären handlat på ett sätt som var till nackdel för borgenären innan gäldenären konkursen inträtt. Man kan dock inte återvinna alla handlingar som helst som skett innan konkursen, utan det måste vara inom en viss närtid innan konkursen, varav längden varierar från situation till situation.

Återvinning skulle i ditt fall kunna ske antingen på grunden av att a) köpet kan anses vara en delvis gåva eller på grunden att b) du vet om att försäljningen av huset till dig kommer bidra negativt till din pappas möjlighet att betala av det framtida skadeståndsanspråket.

Allt detta beror helt på om kronofogden inte lyckas utmäta tillräckligt mycket från din pappa för att täcka skulden; om han inte går i konkurs, finns ingen risk för någon process om återvinning.

Risken för en återvinning

a) Gåvor behöver inte alltid vara helt benefika (dvs utan motprestation) utan även köp, byten eller någon annan form av avtal kan vara att anse som gåvor om det är uppenbart att det var tänkt att vara så mellan parterna (4 kap. 6 § andra stycket KL). Det kan handla om att prestationerna som sker mellan parterna varierar kraftigt, t.ex att någon säljer sin nya bil till någon för halva priset. Gåvor som ges senare än sex månader före dagen gåvogivaren ansökt om konkurs kan återvinnas. Denna tidsrymd kan utökas ytterligare till borgenärens fördel om mottagaren av gåvan är en närstående till gäldenären (4 kap. 6 § första stycket KL).

b) Det kan även ske en s.k subjektiv återvinning vilket menas med att gäldenären handlat på ett sätt som är negativt för dennes borgenärer och att motparten (personen som handlar med gäldenären) visste eller borde vetat om att gäldenären under denna utväxling var insolvent (dvs saknar förmågan att betala av sina skulder) samt omständigheterna som göra att denna utväxling egentligen är otillbörlig (4 kap. 5 § första stycket KL).

Kravet på att motparten visste eller borde vetat om gäldenärens situation antas som utgångspunkt att vara uppfyllt om motparten i fråga också är en närstående till gäldenären (4 kap. 5 § andra stycket KL). Man utgår ju från att en närstående allmänt har bättre insikt i hur gäldenärens ekonomiska situation ser ut.

Konsekvenserna av en återvinning i båda nyss nämnda fallen är att rättshandlingen går åter vilket betyder att mottagaren måste ge tillbaka egendomen de fått till gäldenärens konkursbo (4 kap. 14 § KL).

Det finns en möjlig risk för återvinning av köpet

Det eventuella problemet med att du köper huset till ett pris som ligger under marknadsvärdet är att priset kan tolkas vara en gåva fastän du ändå har betalat en summa pengar. Det beror nog såklart på hyr mycket under marknadsvärdet priset på huset är. Även om det ändå inte skulle kunna räknas som en gåva så finns även en risk att du i.o.m. vetskapen om att din pappa inte kommer kunna betala det framtida skadeståndsanspråket fortfarande kan bli av med huset på grunden av en subjektiv återvinning. Allt detta beror såklart på om tvisten skulle hamna i din pappas nackdel och att han inte hade kunnat betala av skadeståndet !

Hoppas det var svaret på din fråga !

Eles Karahalilovic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Återvinning (63)
2021-08-31 Återvinning vid köp av hus under marknadsvärdet från en närstående
2021-08-26 Vad gäller vid felaktig utbetalning?
2021-05-29 Kvitta en konkursfordran mot ett konkursbos återbäringskrav?
2021-04-15 Kan betalning av oprioriterad fordran återvinnas?

Alla besvarade frågor (96507)