Återvinning av transaktion som inte varit till konkursgäldenärens nackdel

Hej,

Fråga gällande återvinning efter konkurs.

I augusti i år så sålde jag av med hela mitt inventarie till ett annat bolag jag själv äger. Jag valde att göra så för att på så vis kunna driva vissa delar av företaget vidare under nytt namn och starta med blankt papper även om jag ägt båda före tagen under en längre tid. Vid tidpunkten av försäljningen fanns inget konkurshot mot företag A som sålde till företag B även om förtag A hade vissa skulder. Företag A fakturerade företag B varpå betalning för inventarierna skedde enligt konstens alla regler. Inventarierna såldes för en skälig peng dels baserad på värdet i företaget och på andrahandsvärdering. Det handlar alltså inte om någon billig peng.

Efter lite drygt en månad och efter mycket funderande så beslutade jag mig för att avveckla företag B och sålde således alla inventarier på nytt till ett flertal intressenter varpå samtliga betalt för sig utom ett företag vilket vi kan kalla C.

Ca 3 månader senare går företag A i konkurs och nu vill inte företag C betala sin faktura till företag B för att företag C tror att inventarierna de köpt av företag B kan komma att bli återvunna till företag A.

Frågan lyder således om det finns någon som helst risk att konkursboet företag A kan begära återvinning från företag C när företag C har köpt inventarierna från företag B?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar främst konkurslagen 4 kap, vari finns reglerna om så kallad återvinning i konkurs.

När det gäller just återvinning i konkurs finns ett flertal regler som kan aktualiseras vid olika situationer. Det som dock är gemensamt för alla de reglerna är att transaktionen, alltså den rättshandling som ska återvinnas, har varit till nackdel för den som nu är i konkurs. Detta framgår inte uttryckligen i lagen men anses vara ett generellt krav för att återvinning ska kunna komma till stånd överhuvudtaget. Om transaktionen inte varit till konkursföretagets nackdel är det alltså helt uteslutet att få till en återvinning. Eftersom du tydligt uttrycker att du inte sålt till underpris så tror jag konkursförvaltaren inte kan återvinna, och denne skulle ju ändå knappast vinna något på att försöka göra det. Bara av den anledningen är det alltså föga sannolikt att konkursförvaltaren kommer att föra talan om återvinning.

Ännu en förutsättning för att återvinning ska kunna ske är att företaget C visste om eller borde ha vetat att ditt företag B skulle ha köpt inventarierna till underpris och på så sätt utfört en otillbörlig handling. Vad jag kan se utifrån det du berättat är alltså att det verkar mycket osannolikt att konkursförvaltaren skulle försöka få till en återvinning. Det skulle förmodligen vara mycket svårt att vinna (förmodligen omöjligt) och det finns knappast någonting att tjäna på det.

Sammanfattnings skulle jag säga, utifrån vad jag kan utläsa ur din beskrivning, att det inte finns anledning att oroa sig för att en återvinning ska äga rum. Men kan jag tyvärr inte säga med 100% säkerhet eftersom jag inte vet alla omständigheter. Återvinningsreglerna är mycket komplexa och det finns många undantag och undantag från undantagen som kan aktualiseras från fall till fall. Regeln som skulle aktualiseras i ditt fall om transaktionen varit otillbörlig eller till nackdel och konkursförvaltaren förde talan om återvinning finns i konkurslagen 4 kap 18 §. Den handlar om att återvinna en transaktion som vidareöverlåtits till annan.

Som jag ser det har du rätt till betalt och det finns ingen anledning för företag C att i efterhand på detta sätt neka dig betalning. Framför allt eftersom att risken för återvinning i detta fall är nästan obefintlig!

Jag hoppas att jag har givit dig lite klarhet i frågan. Tveka inte att fråga igen eller kommentera nedan om du har fler funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Återvinning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”