Återvinning i konkurs

Hej,

Jag överförde min andel, motsvarande 50%, av min och min frus hus till min svärmor då jag fick ekonomiska problem. Detta skedde för 2,5 år sedan. Nu hotar de mig med personlig konkurs. Hur ser chanserna ut för återvinning i detta avseende? Mig veterligen så är det bara närstående, dvs blodsband där en gåva får återvinnas. Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Om du sätts i personlig konkurs kan en gåva som du gett till en närstående tre år innan fristdagen återvinnas med stöd av konkurslagen (KL) 4 kap. 6 §. Den så kallade fristdagen är dagen då ansökan om att gäldenären ska försättas i konkurs kommer in till tingsrätten - KL 4 kap. 2 §.

Flest illojala transaktioner görs mellan närstående personer och därför har närstående getts en vidsträckt definition i KL 4 kap. 3 §. Även den som är besvågrad med gäldenären eller "på annat sätt står gäldenären personligen särskilt nära" räknas som närstående. Det är alltså inte bara blodsband som är avgörande. Enligt förarbetena är syftet med den förlängda återvinningstiden på tre år som gäller för närstående att kunna återvinna transaktioner som framstår som klart avvikande från det normala. Din svärmor torde med grund i det som nu sagts omfattas av lagens definition av närstående.

Av omständigheterna du anger kan förutsättningarna för återvinning vara uppfyllda. Hur stor risken är för att så sker är svårt att säga. Det som kan sägas är dock att återvinning inte kommer ske om du efter gåvan hade kvar utmätningsbar egendom som uppenbart motsvarade dina skulder (framgår av KL 4 kap. 6 §). Hoppas svaret var någorlunda upplysande!

Vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Konkurs? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo