Återvinning av gåva vid utmätning

Hej

Kan kronofogden ta en en gåva mellan ett gift par tex att maken ger kvinnan ett motorfordon i gåva?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Min konkreta slutsats och rekommendation finner du längst ner i svaret.

I din fråga misstänker jag att du menar att maken har gått i personlig konkurs, och att kronofogden nu ska utmäta hans egendom. Frågan är väl då om det är möjligt att skänka bort ett motorfordon för att undgå att bli av med just denna ägodel.

Om maken försatts i personlig konkurs innebär detta att maken förlorar rätten att bestämma över sin ekonomi under konkurstiden. Detta innebär att om maken, i egenskap av konkursgäldenär, ingår avtal under denna tid, kan de bli förklarade ogiltiga.

Oftast så anses de avtal som ingåtts innan konkursbeslutet inte påverka konkursboet. Har du gett bort egendom skall detta inte anses vara del av ditt konkursbo.

Det finns dock vissa reservationer om ägodelen "försvunnit", i detta fall genom gåva, en kortare tid före konkursbeslutet. I dessa fall så återvinns egendomen. (Innebär att gåvan ska återgå till maken och därefter kan ägodelen ingå i konkursen och kronfogden har möjlighet att använda gåvan för att täcka skulderna i som maken har).

När det gäller just gåvor till närstående, som i det här fallet att maken ger fordonet till sin fru, är det särskilt strikta regler! Gåvor som ges till närstående, kan, som nämnts, återvinnas till konkursboet.

När det gäller gåvor mellan ett gift par, ser man upp till 3 år bakåt i tiden. Tiden beräknas normalt från då ansökan om konkurs skickats in till tingsrätten.Dvs. har gåvan getts inom 3 år från dagen som någon part (kanske maken eller möjligtvis någon annan eller ett företag som maken har skuld till) ansökte om att maken skulle gå i konkurs, så ska gåvan återgå till maken och därefter ingå i konkursen - dvs. kronofogden kan ta tillbaks gåvan. Detta enligt 4 kap 5 & 6 §§ Konkurslag (1987:672).

Dock: Om maken, efter att han hade gett bort motorfordonet, fortfarande hade egendom kvar som täckte hans skulder, behöver inte gåvan gå åter! Detta blir dock en bevisfråga.


Slutsats: Kronofogden kan alltså ta en gåva mellan ett gift par, om gåvan har getts inom 3 år från det att någon part ansökte om att maken skulle gå i konkurs. Dock, om maken kan bevisa att det fanns egendom kvar som motsvarade hans skulder när han gav bort motorfordonet, behöver kronofogden inte ta tillbaks gåvan! Givetvis behöver kronofogen inte heller ta tillbaka gåvan om det finns annan egendom som täcker skulderna som maken har.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att kontakta oss på tfn: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Mvh,
Johan HåkanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Återvinning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo