Återvinning av gåva vid personlig konkurs

2016-02-10 i Återvinning
FRÅGA
Hej! I fall man går i personlig konkurs och man innan detta avgått i ett avtal där man utfäster sig att ge bort en gåva, är gåvan fortfarande gällande mot konkursboet? Gåvan har alltså inte genomförts ännu innan konkursen. Mvh
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Om du försatts i personlig konkurs innebär detta att du förlorar rätten att bestämma över din ekonomi under konkurstiden. Detta innebär att om du, i egenskap av konkursgäldenär, ingår avtal under denna tid, kan de bli förklarade ogiltiga.

Oftast så anses de avtal som ingåtts innan konkursbeslutet inte påverka konkursboet. Har du exempelvis sålt eller gett bort egendom skall detta inte anses vara del av ditt konkursbo. Det krävs dock att personen i frågan har fått sakrättsligt skydd för egendomen. När det kommer till ”saker”, så kallat lösöre, krävs det tradition för sakrättsligt skydd, alltså att saken har överlåtits och mottagaren har fått saken i sin besittning.

Det finns dock vissa reservationer om saken försvunnit, genom försäljning eller gåva, en kortare tid före konkursbeslutet. I dessa fall så återvinns egendomen. Den lämnas alltså tillbaka till konkursgäldenärer och konkursboet. Detta gäller även om personen som mottagit gåvan fått det så kallade sakrättsliga skyddet för egendomen. Vad kortare tid innan ett konkursbeslut kan innebära varierar beroende på vem som är mottagen av gåvan. Är det en närstående så som familjemedlem är denna tid längre än för andra människor. Normalt brukar man säga att tiden skall räknas från då ansökan om konkurs skickats in till tingsrätten.

I ditt fall så har du aldrig tekniskt sett gett bort egendomen. Någon utomstående har inte lyckats uppnå sakrättslig skydd genom att få gåvan i sin besittning. En utfästelse att ge bort en gåva anses inte vara sakrättsligt skyddad. Detta innebär att den framtida gåvan alltså inte ens behöver återvinnas eftersom den redan är i konkursboets besittning.

Jag hoppas detta besvarat din fråga!

Med vänlig hälsning
Matilda Bona
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Återvinning (64)
2021-10-26 Felaktig utbetalning av försäkringsersättning - Vad gäller?
2021-08-31 Återvinning vid köp av hus under marknadsvärdet från en närstående
2021-08-26 Vad gäller vid felaktig utbetalning?
2021-05-29 Kvitta en konkursfordran mot ett konkursbos återbäringskrav?

Alla besvarade frågor (97696)