Återvinning av fastighet

2015-01-28 i Återvinning
FRÅGA
Hej!Jag har i flera domslut sett att tingsrätten "undanröjer NN:s lagfart", när det rör sig om återvinningsmål. Det är alltså så att svaranden har fått eller köpt en eller flera fastigheter som sedermera återvunnits enligt 4:5 KL. Men är det verkligen "ok" att TR:n undanröjer lagfarten? Finns det rättsligt stöd för detta?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Normalt vid en överlåtelse av fast egendom uppkommer borgenärsskydd genom avtalet. Konkurslagens bestämmelser om återvinning kan dock resultera i att t.ex. en fastighet går åter. Det rör sig helt enkelt om en ändamålsenlig avvägning som lagstiftaren har gjort - vid återvinning som resulterar i att prestationer går åter är det aktuell bestämmelse i konkurslagen som är det rättsliga stödet.

I de tingsrättsfall du har läst har KL 4:5 varit aktuell, en bestämmelse som bygger på att förvärvaren var i ond tro om gäldenärens insolvens och de omständigheter som gjorde rättshandlingen otillbörlig. Borgenärerna till konkursgäldenären har då enligt lagstiftaren ansetts mer skyddsvärda än personen som i ond tro förvärvat en fastighet av en insolvent gäldenär. Alltså, att fastigheten går åter (vilket kan förutsätta att en eventuell lagfart undanröjs) har sitt rättsliga stöd i KL 4:5.

Vänliga hälsningar

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Återvinning (64)
2021-10-26 Felaktig utbetalning av försäkringsersättning - Vad gäller?
2021-08-31 Återvinning vid köp av hus under marknadsvärdet från en närstående
2021-08-26 Vad gäller vid felaktig utbetalning?
2021-05-29 Kvitta en konkursfordran mot ett konkursbos återbäringskrav?

Alla besvarade frågor (97307)