Återuppta polisanmälan och preskriptionstid

FRÅGA
HejJag håller på att stötta en närstående i att se över möjligheterna att anmäla hennes före detta sambo för det fysiska och psykiska våld han utsatte henne för under deras förhållande. Vi har varit hos polisen för att prata om det här och vilka utsikter och möjligheter som finns då det är ett antal år sedan detta skedde. Det är så att vid ett antal tillfällen så har grannar ringt polisen pga att misshandel har hörts och då har anmälningar upprättats. Hon tog senare tillbaks dessa anmälningar och ville inte medverka i någon förundersökning. Det vi då främst har tänkt är att kanske återuppta dessa anmälningar då där finns det ett bättre bevisläge i from av anmälningar till polisen från grannar och de poliser som varit hemma hos henne och pratat med henne vid dessa tillfällen. Polisen vi pratade med var mycket tveksam om det gick att återuppta dessa anmälningar även om han skulle kolla med några kollegor och återkomma. Det tyckte vi lät konstigt då detta knappast kan vara en ovanlig situation vid den här typen av brott. Så våran fråga där är om det går att återuppta en gammal anmäla på detta sätt eller om polisen hade rätt i sin tveksamhet huruvida det var möjligt eller inte. Mvh
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

En polisanmälan kan återupptas om det har tillkommit ny information eller nya omständigheter t ex, så rent generellt är det möjligt att återuppta dem. Däremot går det inte att säga hur det är just i ert fall, vad det berodde på att polismannen var osäker på om det skulle gå. Du skriver dock att det är "ett antal år sedan det skedde", och där kan finnas en anledning till att en tidigare anmälan inte kan återupptas.

Det finns för nästan alla brott någonting som heter preskriptionstid. När den tiden löpt ut är brottet preskriberats, och ingen kan dömas till påföljd (straff) för det även om det skulle gå att bevisa att det är en viss person som gjort det. Preskriptionstiderna hittar man i Brottsbalken (BrB) 35 kapitlet 1 §, och hur lång preskriptionstiden är för ett visst brott beror på hur strängt det svåraste straffet för brottet är. För till exempel misshandel enligt normalgraden är BrB 3 kap. 5 § det strängaste straffet två års fängelse. Om man då kollar i 35 kap 1 § ser man att för brott där det strängaste straffet är två års fängelse så är preskriptionstiden fem år.

Så om det du beskriver har hänt för mer än fem år sedan och de tidigare anmälningarna ligger längre tillbaka i tiden än fem år så är de brotten preskriberade och mannen i fråga kan inte dömas för dem. Är så fallet så kommer ju heller inte anmälningarna att tas upp igen och brottet inte heller utredas vidare.

Mitt råd är att helt enkelt endera vänta på svar från polisen, eller att fråga dem vad det är som gör att de tvekar kring om de tidigare anmälningarna går att ta upp igen.

Vänligen,Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (433)
2021-06-14 Vad krävs för att dömas till vållande till kroppsskada i trafiken och vad är strafföreläggande?
2021-05-31 Straff för flera mord
2021-05-31 Gränsen mellan mord och misshandel?
2021-05-29 Misshandel

Alla besvarade frågor (93336)