FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt26/05/2022

Återupptagande av förundersökning och rättskraft

Hej! Vad gäller kring återtagande av förundersökning efter huvudförhandling? Jag har nämligen en bekant som stått som tilltalad i ett brottsmål och efter förhandlingen i tingsrätten, dvs under efterföljande betänketid, har åklagaren valt att dra tillbaka förundersökningen för komplettering. Avsikten är tydlig att komplettering skall ske och att datum för ny förhandling kommer. Som utomstående låter det helt uppåt väggarna att det kan gå till på det här sättet, borde inte åklagaren få stå sitt kasta och avvakta hovrätten isf? Vad gäller egentligen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

I svensk rätt har åklagaren ett förhållandevis stort spelrum vid prövning i överrätt. Åklagaren kan bland annat återuppta förundersökningen, komplettera bevisningen och ta upp ny bevisning för prövning i överrätt, om det anses erforderligt (framgår bl.a av fria bevisföringen i 35:1 RB och möjligheten att återuppta en förundersökning efter väckt åtal i 23:23 RB). Vidare kan åklagaren ”inskränka” sin talan enligt 45:5 st 3 RB, vilket innebär att överrätten prövar en annan gärningsbeskrivning än vad underrätten prövade. Ett nytt gärningsmoment kan ingå. Gränsen för åklagarens handlingsutrymme är 

  1. att en annan gärning än den som prövades i underrätten inte får tas upp för prövning i överrätten och
  2. att en gärning som dömts i underrätten och vunnit laga kraft inte får prövas igen (30:9 RB).

Hälsning, 

Egil SellgrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”