Återtagande av gåva i form av bostad

2017-10-30 i Gåva
FRÅGA
En pappar (som lever) har skrivit ett gåvobrev där det framgår att han och hans två barn äger en tredjedel var av en egendom där han och ett av barnem idag bor och kommer så att göra dvs något skifte skall inte äga rum så länge han lever.Om han nu vill ändra gåvobrevet dvs återta det så han i fortsättningen äger hela egendomen själv-går det?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hyresrätt

En hyresrätt är inte möjlig att överlåta som gåva (12 kap. 31 § jordabalken), varför jag antar i fortsättningen att det inte är en hyresrätt frågan omfattar. En sådan gåva skulle i sådana fall vara ogiltig.

Bostadsrätt

Är bostaden en bostadsrätt, krävs för återtagande av gåva, att det funnits en reservation avseende återtagande av gåva i gåvobrevet. Gavs däremot gåvan utan villkor så är den bindande i och med att den fullbordats. I sådana fall finns det inte möjlighet att ta tillbaka gåvan.

Fast egendom

Det finns vissa formkrav som måste vara uppfyllda för att gåva av fast egendom ska vara giltig (4 kap. 1 § jordabalken). Överlåtelsen ska även registreras såtillvida att gåvomottagaren ansöker om lagfart.

I regleringen återfinns även begränsningar av möjligheten att låta en överlåtelse gå åter. För att det ska vara möjligt att ta fast egendom åter, som lämnats som gåva, krävs det att ett villkor intagits i gåvobrevet (4 kap. 3 § jordabalken). Ett sådant villkor för göras gällande under högst två år. Har två år passerat, eller ingen bestämmelse intagits om detta i gåvobrevet, är det inte möjligt för gåvogivaren att återta gåvan.

Sammanfattning

Det krävs alltså att det intagits villkor i gåvobrevet om återtagande av gåva.

Vänligen

Pontus Schenkel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (742)
2021-09-18 Villkora att gåva till barn ska vara enskild egendom
2021-09-18 Är löften om att utge en gåva bindande ur svensk rätt?
2021-09-14 Är löfte om gåva av fastighet bindande?
2021-09-12 Kan två personer stå som gåvogivare, och hur gör man så att penninggåvan blir mottagarens enskilda egendom?

Alla besvarade frågor (95697)