Återtagande av gåva given till avkomling

2015-09-30 i Gåva
FRÅGA
Kan en förälder ta tillbaka i det här fallet en motorcykel som sonen fått i present
SVAR

Hej!


Tack för din fråga!


En gåva fullbordas vid dess givande och kan därefter ej återtas om inte annat överenskommits (se 1 § lagen angående vissa utfästelser om gåva). Är din son myndig saknar du därför möjlighet att återkräva motorcykeln om inget annat angivits före gåvans givande (att kunna bevisa detta är förstås viktigt). Förhåller det sig emellertid så att din son icke är myndig har du oavsett villkoren vid gåvans givande möjlighet att i egenskap av förmyndare (förutsatt att du har denna ställning) förfoga över hans tillgångar i den mån de ej utgör arbetsinkomst han förvärvat efter det att han fyllt sexton år, vilken du inte fått överförmyndarens samtycke att omhänderta (se 9 kap. föräldrabalken). Eftersom det i förevarande fall är tal om en present torde berört undantag inte ifrågakomma.


Sammantaget gäller sålunda att du endast har rätt att återta gåvan om dess givande villkorats av vissa krav som ej uppfyllts, om din son är omyndig eller bådadera.
Vänligen,

Gustaf Wiklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (673)
2020-11-29 återbetalning av gåva via swish
2020-11-29 givit pengar i gåva, kräva tillbaka pengarna?
2020-11-22 Kan en dement godkänna ett gåvobrev?
2020-11-15 Får min kompis ta tillbaka en gåva?

Alla besvarade frågor (86836)