Återtagande av gåva + förstärkt laglottsskydd

2014-12-13 i Gåva
FRÅGA
Hej. För 4 år sen gav min mormor och morfar mig sitt hus, ett gåvobrev skrevs och dom har nyttjanderätt så länge dom klarar sig själv eller är vid liv. Dom bor där fortfarande. Nu har min morbror och moster fått veta detta och kräver att jag lämnar tillbaka huset, annars kommer dom ta detta vidare. Min mormor har även ångrat sig att hon gjorde såhär. Vad och hur mycket har dom rätt till? Jag har även tagit ett lån på huset till den lgh jag bor i nu. Då säger moster och morbror att ger jag tillbaka huset till mormor så tar hon över det. Kan man göra så?
SVAR

Hej!

För att gåvogivare ska ha möjlighet att återta fast egendom så måste villkor om detta tas in i det gåvobrev som upprättas, 4:3 & 4:29 jordabalken. T.ex. kan det anges att gåvan ska gå åter om vissa specifika villkor inte uppfylls t.ex. skulle det kunna stå att gåvan går åter om du inte låter din mormor och morfar nyttja huset. Men om det inte av gåvobrevet framgår att din mormor och morfar kan återta gåvan så spelar det ingen roll om de har ångrat sig, huset är ditt och de kan inte ta tillbaka det. Under deras livstid är du därför skyddad. Vad din moster och morbror anser är då irrelevant.

Efter din mormors respektive din morfars bortgång kan dock din moster och morbror (och eventuella andra bröstarvingar till din mormor/morfar) under vissa förutsättningar rikta anspråk mot dig. Enligt 7:4 ärvdabalken gäller ett förstärkt laglottsskydd om när arvlåtaren under sin livstid gett bort egendom för dödsfalls skull. Ett exempel på en sådan typ av gåva är när arvlåtaren gett bort egendom men ändå har nytta av den fram till sin död, t.ex. genom att förbehålla sig nyttjanderätt till egendomen. Då din mormor och morfar i gåvobrevet förbehållit sig nyttjanderätt till huset så är risken stor att detta anses vara en gåva för dödsfalls skull. Det innebär att vid beräkning av deras bröstarvingars laglotter så ingår husets värde, och om det inte finns tillräckligt med kvarlåtenskap för att täcka laglotterna så blir du tvungen att återbära del av gåvan eller utge ersättning till bröstarvingarna. Om dina morföräldrar vardera har egendom som är värt minst lika mycket som den andel av huset som de gav till dig så kommer dock inte gåvan inkräkta på laglotterna, varför du inte blir skyldig att återbära/ersätta något.

Sammanfattningsvis kan därmed ingen kräva dig på något under dina morföräldrars livstid, men efter deras respektive död så riskerar du anspråk från deras bröstarvingar.

Jordabalken hittar du här
Ärvdabalken hittar du här

Vänliga hälsningar,

Victoria Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (632)
2020-07-06 Kan jag begära tillbaka katten jag skänkt bort för att jag anser att den missköts?
2020-06-30 Hund som givits som gåva
2020-06-26 kan man ångra ett gåvobrev?
2020-06-26 Gåva som förskott på arv

Alla besvarade frågor (81740)