Återtagande av accept

2017-02-07 i Anbud och accept
FRÅGA
Hej, Jag har ett gymkort som jag ville säga upp. Ägaren godkände det och skrev under nu 2 veckor senare kom han fram till mig på gymmet och sa att jag inte alls fick säga upp mitt gymkort. Vad gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Utifrån informationen i frågan tycks ni ha ingått ett bindande avtal om uppsägning av gymkortet. Enligt 1 § AvtL ingås ett avtal genom att ena parten lämnar anbud och den andra parten lämnar en accept. I ditt fall lämnar du anbudet genom att fråga om det är okej att säga upp gymkortet. Gymägaren lämnar accept genom att godkänna och skriva under detta.

Ett återtagande av accept, som gymägaren sedan lämnar, är enbart giltigt om ett sådant meddelande lämnas innan du tagit del av accepten eller i direkt anslutning med att du tar del av accepten (enligt 5 § AvtL). I ditt fall lämnas meddelande om återtagande två veckor senare vilket innebär att återtagandet inte är giltigt - han är fortfarande bunden vid avtalet om uppsägning.

En omständighet som ändå kan medföra att du inte har rätt att säga upp gymkortet är om gymägaren inte varit behörig att fatta ett sådant beslut. Faktum är att avtalet om uppsägning i själva verket sluts mellan dig och "gymföretaget" - dvs den juridiska personen. För att avtalet ska vara giltigt krävs att gymägaren genom fullmakt varit behörig att ingå sådana avtal. En fullmakt behöver nödvändigtvis inte bestå av ett fysiskt papper som fullmäktigen (gymägaren) visar upp för dig. I egenskap av anställd har man tex en så kallad ställningsfullmakt enligt 10 § 2 st AvtL. Hur stor behörigheten är beror på vilken typ av tjänst man har och vilken typ av avtal som ingås. I många fall är gymägaren själv anställd på företaget, alternativt kan han vara registrerad firmatecknare. Han torde i ett sådant fall vara behörig att ingå ett avtal om uppsägning eftersom detta hör till vanligheterna inom branschen. Är han VD på företaget har han definitivt behörighet att ingå ett sådant avtal å företagets vägnar. Av din fråga tycker jag mig utläsa att gymägaren på något sätt även är involverad i den dagliga driften av företaget varför avtalet om uppsägning borde gälla. Men om gymägaren enbart äger aktier i företaget och lovar dig att du ska få säga upp gymkortet är det inte lika säkert att företaget blir bundet till avtalet.

Sammanfattningsvis: Gymägaren har med med allra största sannolikhet ingått avtal om att säga upp ditt gymkort. Detta gäller så länge han hade en sådan ställning på företaget att hade behörighet att ingå avtalet å företagets vägnar. Hans återtagande är utan verkan eftersom det skedde alldeles för sent.

Hälsningar

Viktor Lennartsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (341)
2021-07-31 Har leverantören rätt till att höja priset i efterhand?
2021-07-30 Ändring av pris efter orderbekräftelse
2021-07-16 Avtalsbundenhet utan underskrift?
2021-07-13 När anses ett avtal ha ingåtts?

Alla besvarade frågor (94627)