Återpantsättning och panträtt i fast egendom

2015-03-10 i Fastighetspant
FRÅGA
Hej!Jag har två frågor som berör pantbrev: 1. Låt säga att en kreditgivare lånar ut pengar och får ett pantbrev i fast egendom som säkerhet för lånet. Kan kreditgivaren återpantsätta det här pantbrevet? Hur går det till i praktiken?2. När det gäller pantbrev i fast egendom finns väl en särskild förmånsrätt. Om det är OK att återpantsätta pantbreven, följer den särskilda förmånsrätten då med till den nya panthavaren? Tack för en bra sajt.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Återpantsättning avser när en panthavare pantsätter sin panträtt som säkerhet för egen skuld, utan samtidig överlåtelse av den fordran för vilken den första panträtten svarar. Eftersom panträtt till fastighet endast kan upplåtas av fastighetens ägare enligt Jordabalk (1970:994) 6:2 första stycket så anses det generellt i rättspraxis att återpantsättning av fastighetspant i egentlig mening inte kan göras. Därmed faller även frågan om den särskilda förmånsrätten följer med i återpantsättningen.

Med vänlig hälsning

Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighetspant (61)
2020-05-17 Krävs samtycke vid pantsättning och hur tar man reda på om en fastighet är belånad?
2020-03-18 Kan man förhindra att en pantsatt fastighet utmäts?
2020-02-15 Det finns ett pantbrev kopplat till mitt hus – hur gör jag med det?
2020-01-18 Pantsätta fastighet utan delägares samtycke

Alla besvarade frågor (82669)