Återlämnande av vara vid konsumentköp

Jag (privatperson) har köpt och betalat en vara som visat sig vara defekt. Säljaren (företag) har efter påpekandet om felaktighet återbetalat hela beloppet, varvid vi kom överens om att han skulle hämta varan hos mig. Detta skedde ca 1 månad efter köpet. Han har nu efter ca 2 år fortfarande inte gjort detta efter upprepade påminnelser från mig. Jag har också erbjudit mig att återlämna varan på plats hos honom, men han har inte svarat. Vad är rättsläget? Äger han fortfarande varan eller står det mig fritt att använda alternativt sälja varan? Det rör sig om en förstärkare och priset var 5000 SEK.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom Du har köpt datorn i egenskap av konsument/privatperson av en näringsidkare blir konsumentköplagen (KKL) tillämplig, se 1 § KKL.

Av din fråga att döma verkar det som att köpet har hävts eftersom varan var felaktig och att det inte råder några delade meningar om detta mellan dig och säljaren (se exempelvis 19 § och 29 § KKL). Detta innebär att köpet har ogiltigförklarats och bägge parternas prestationer ska återgå. Säljaren är alltså skyldig att betala tillbaka pengarna och kan också kräva att Du som köpare ska lämna tillbaka varan, förutsatt att Du får dina pengar tillbaka (43 § KKL).

När ett köpeavtal fullföljs uppstår äganderättsövergång av varan från säljaren till köparen. Detta innebär att säljaren återfår äganderätten när köpet hävs. Det är således säljaren och inte Du som är ägare av varan. Att avhända sig, exempelvis sälja, egendom man har i sin besittning som tillhör annan är brottsligt enligt svensk rätt (se 10 kap. brottsbalken) så detta bör Du absolut undvika! Du bör heller inte använda varan då ersättningsskyldighet kan uppstå för köparen om han efter hävning har haft nytta av varan enligt 44 § första stycket KKL (varför varan skulle säljas eller användas verkar dock en aning märkligt eftersom den var defekt).

Situationen blir emellertid en aning svårbedömd eftersom säljaren under två år har underlåtit att hämta varan. Enligt 43 § andra stycket kan säljaren kräva att Du som köpare ska lämna tillbaka varan, men eftersom ni kommit överens om att säljaren ska hämta den på eget bevåg torde detta vara gällande istället. Det finns dock ingen tydlig bestämmelse som behandlar just denna situation i KKL. Rättsläget verkar därför inte vara helt klart. Det är möjligt att en domstol skulle bedöma säljarens underlåtenhet som rättshandlande genom konkludent handlande (dvs säljaren har genom passivitet accepterat att varan ska stanna hos er) och således tillerkänna äganderätten av varan till er. Detta är emellertid enbart spekulation och det finns inget klockrent svar.

Jag rekommenderar dig att en sista gång höra av dig till säljaren och om Du inte får något svar åka till dennes affär och begära att få lämna tillbaka varan.

Hoppas att Du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm StenvallRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”