Återkravsrätt vid misstagsbetalning (condictio indebiti)

2017-07-13 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej!Jag fick den 5/4-17 ett telefonsamtal från KSSR (KALMARSUNDSREGIONENSRENHÅLLARE) Ekonomi avdelning att dom ville ha mitt kontonummer för återbetalning av att jag betalat in för mycket till dom. Dom satte in en summa (15695:-) på mitt konto. Nu vill dom att jag skall återbetala summan pga. Debitering av felaktigt återbetalat belopp per den 5/4-17. Har dom rätt att göra detta då dom själva har bett att få betala tillbaka pengar som dom sa att dom var skyldiga mig? Jag har varit kund hos dom i ca 15 år och hade ingen anledning att misstro att KSSR inte hade rätt i att jag betalat in för mycket.J.Lindahl
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När en misstagsbetalning har skett och det sedan ska fastställas om en återbetalningsskyldighet för mottagaren föreligger aktualiseras läran om condictio indebiti. Detta regleras inte i lag utan har byggts upp genom praxis. De principer som har bildats om condictio indebiti avser återkrav när någon har betalat en skuld som inte fanns eller har betalat ett för stort belopp i den felaktiga tron att det fanns en betalningsskyldighet. I ditt fall verkar KSSR betalat ut pengar till dig för en skuld som egentligen inte fanns.

Huvudregeln vid en misstagsbetalning är att återbetalning ska ske. Det finns dock undantag och under vissa förutsättningar får mottagaren behålla pengarna. Så är fallet om mottagaren dels har haft befogad anledning att tro att han eller hon hade rätt till de mottagna medlen (godtroskravet ), dels i fortsatt befogad god tro har inrättat sig efter detta (inrättandekravet). Ett klassiskt exempel på när undantag beviljas är när en person som fått några hundra kronor mer i lön under en period inte upptäckt eller haft några skäl att upptäcka det.

I ditt fall talar det faktum att KSSR kontaktade dig angående återbetalningen för att godtroskravet ska vara uppfyllt medan det relativt höga beloppet skulle kunna tala emot det. Det är också viktigt att fastställa om du inrättat dig efter betalningen och det är svårt att avgöra endast utifrån det du beskrivit.

Som utgångspunkt har du som mottagare bevisbördan för att omständigheterna är sådana att KSSR:s återkravsrätt ska falla och du ska få behålla pengarna. Så om du funderar på att gå vidare med detta föreslår jag att du först bokar tid med en av våra jurister för en mer ingående rådgivning.
Boka tid kan du göra via den här länken: http://lawline.se/boka

Hoppas detta svar hjälpte dig.

Mvh,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?