Återkrav vid felaktig utbetalning av lön

FRÅGA
Hej!Företaget jag jobbar för, Aleris, har betalar ut för mycket till mig i lön. Något jag inte var medveten om. Nu har jag fått ett brev om att de kommer skicka en faktura på över 15000kr som jag ska betala igen. Det är i princip min hela månadslön. Kan dom göra så? Det är ju dom som gjort fel.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att arbetsgivaren ska få möjlighet att dra av det felaktigt utbetalade lönebeloppet vid en senare löneutbetalning till arbetstagaren kan regler om tvångskvittning(kvittningslagen) bli aktuellt. Det krävs dock att arbetsgivaren kan bevisa att arbetstagaren har tagit emot den felutbetalda lönen med full insikt om att arbetsgivaren betalat ut för mycket (s.k kvalificerad ond tro). Detta är ett mycket högt beviskrav att nå.

Din arbetsgivare kräver emellertid återbetalning på faktura. Det finns ingen lagstiftning som reglerar frågan om återkrav av felaktiga utbetalningar. Däremot så har situationen behandlats i arbetsdomstolen. Enligt AD:s praxis har en arbetstagare rätt att behålla ett felaktigt utbetalt lönebelopp om hen mottagit det i god tro och förbrukat samma lönebelopp. Med god tro menas här alltså att arbetstagaren inte inser eller bör inse att det föreligger felaktigheter.

När det gäller bedömningen om arbetstagaren har varit i god tro så är det främst lönebeloppets storlek som spelar roll. Är beloppet avsevärt högre än vad arbetstagaren kunde förväntas få så är det svårare att hävda att arbetstagaren var i god tro om att det utbetalade lönebeloppet var korrekt och rättmätigt skulle utbetalas till arbetstagaren. Rör det sig om mindre belopp eller en mindre marginal mellan det utbetalade beloppet och det belopp som skulle ha utbetalats blir det mycket svårare att bevisa att en arbetstagare insett eller borde insett misstaget och varit i ond tro angående utbetalningen. Har det felaktigt utbetalda beloppet gjorts i flera små utbetalningar varje månad eller som en stor utbetalning på en månadslön? Har de 15.000 kr kommit extra på en enda månadslön blir det troligtvis enklare för arbetsgivaren att visa att du var i ond tro, alltså att du kände till eller borde känt till att det var en felaktig utbetalning.

Kan arbetsgivaren alltså inte bevisa att arbetstagaren var i ond tro angående det utbetalda lönebeloppet så har arbetstagaren rätt att behålla det felaktigt utbetalt beloppet om hen även förbrukat det samma.

Hoppas du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Gustaf Åleskog
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (785)
2021-08-31 Måste arbetsgivaren polisanmäla en drogmissbrukare på arbetsplatsen?
2021-08-31 Jag har inte fått min lön utbetald - vad kan jag göra?
2021-08-31 Använda av cbd kapslar med 0,2% thc vara skäl för uppsägning?
2021-08-30 Har en anställd rätt att arbeta under uppsägningstiden?

Alla besvarade frågor (95746)