Återkrav Försäkringskassan

Hej,

Min fru har varit sjukskriven (heltid) för utmattningssyndrom under en längre tid. Under denna tid har hon lyft sjukpenning.

På grund av att vi har en förståndshandikappad son som kräver ständig tillsyn, har hon vid oregelbundna tillfällen, men även vid enstaka tillfälle upp till heltid, när assistans inte gått att ordna via assistansbolaget, tvingats arbeta med (ta hand om) sonen (vilket även vi andra i familjen gjort).

För detta har hon lyft lön.

Försäkringskassan anser nu att hon arbetat trots sin sjukskrivning och har därför lagt ett interimistiskt beslut om att dra in hennes sjukpenning (och ev. även återkräva tidigare utbetald sjukpenning)

Felet hon gjort är givetvis att inte ha anmält att hon varit tvungen att sköta omvårdnaden av sonen och lyft lön för detta.

Är det givet att FK har rätt att dra in hennes sjukpenning pga de omständigheter som varit eller kan vi på något sätt hänvisa till förmildrande omständigheter, då omsorgsbehovet hos sonen inte går att kringgå?

Om det blir en fällande dom, vilka möjligheter har då FK att kräva återbetalning och vad kan ett eventuellt straff bli?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Återkrav?

Sjukpenning regleras i socialförsäkringsbalken (2010:110), SFB. En förutsättning för sjukpenning är att den berörda personen har nedsatt arbetsförmåga (SFB 27 kap 2 §). Om ersättning betalats felaktigt på grund av felaktiga uppgifter ska Försäkringskassan kräva tillbaka pengarna (SFB 108 kap 2 §).

I fall som detta, när en person bevisligen har jobbat och fått lön, är det bevis för att personen i fråga faktiskt inte haft så nedsatt förmåga som förutsattes när ersättningen bestämdes. Försäkringskassan ska då kräva tillbaka pengarna. Eftersom sjukpenningen ska utgå när man inte kan jobba, spelar anledningen till att man faktiskt jobbade ingen roll. Även om det är fullt förståeligt att din fru var tvungen att hjälpa er son är det, när man ser det ur ett strikt sjukpenningsperspektiv, bevis på att hon faktiskt kunde arbeta. Försäkringskassan har således inte något val och måste kräva tillbaka pengarna.

Ingen dom

När Försäkringskassan kräver tillbaka pengar är det ett beslut de tar. För att det ska talas om en "dom" krävs att en domstol tar upp målet. När det gäller återbetalningen är det alltså ett beslut som Försäkringskassan tar och inte en dom. Beslutet kan dock överklagas till domstol.

Straff

Huruvida ett straff ska utdömas är en fråga som är helt separat från återkravet. Det brott som skulle kunna bli aktuellt ärvårdslöst bidragsbrott, som regleras i bidragsbrottslagen (2007:612), 4 §. Det görs dock undantag för fall när gärningen med hänsyn till beloppet, risken för slutlig ekonomisk skada och övriga omständigheter är mindre allvarlig.

Försäkringskassan är skyldiga att anmäla misstänkta brott till polisen. Då jag inte har alla omständigheter kan jag inte ta ställning till hur denna bedömning skulle göras. Med utgångspunkt i de uppgifter du har lämnat tycks det dock högst osannolikt att något straff skulle bli aktuellt.

Sammanfattning

Din fru kommer sannolikt behöva betala tillbaka ersättningen. Att hon skulle få något straff har jag dock svårt att tro baserat på de uppgifter du lämnat.

Uppföljning

Du har valt 30 minuters telefonuppföljning. Jag föreslår att jag ringer på tisdag (5/4) kl 16.00. Jag ringer från dolt nummer. Om tiden inte passar eller om du har någon följdfråga är du varmt välkommen att maila mig på vidar.wicklund@lawline.se. I annat fall hörs vi på tisdag!

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,
Vidar WicklundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Försäkringskassan? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo