Återkrav för bostadstillägg när myndigheten gjort fel

2017-08-30 i Försäkringskassan
FRÅGA
Hej, Min mamma har haft bostadstillägg från försäkringskassan. De har nu meddelat henne att pga felhantering från deras sida så ska hon betala tillbaka det överskott som har betalats ut för mycket under en 2,5 års period. De har beräknat bostadstilläget på en lägre pension från Polen (där hon får en del av sin pension ifrån), alltså så har de fått allt underlag från henne men ändå gjort fel beräkningar i över 2,5 års tid. Har de rätt att kräva tillbaka pengarna och i så fall hur långt bak i tiden får de kräva henne på felaktiga utbetalningar från deras sida?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om någon har fått för mycket utbetalat i bostadstillägg kan personen bli återbetalningsskyldig även om felet inte har orsakats av att personen själv. Förutsättning för återbetalningsskyldighet är att personen, när denne fått den felaktiga utbetalningen, insåg eller borde insett att beloppet var felaktigt,108 kap. 2 § Socialförsäkringsbalk. Frågan om din mamma insåg eller borde insett att beloppet var felaktigt ska avgöras genom en objektiv bedömning som grundas på flera olika faktorer. I lagen anges ingen gräns för hur långt bakåt i tiden som de kan kräva henne på felaktiga utbetalningar.

Din mamma kan begära att myndigheten ska ompröva beslutet. Om hon inte är nöjd efter beslutet har omprövats kan hon överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Anvisningar för omprövning respektive överklagan bör finnas med i beslutet som hon mottagit.

Med vänliga hälsningar

Hanna Lindsten
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäkringskassan (216)
2021-07-09 Avskrivningsärende hos kammarrätten avseende socialförsäkring
2021-06-25 Hur mycket förmögenhet får jag ha om jag har bostadsbidrag
2021-05-28 Skadeståndsansvar för ej utbetalad barnpension
2021-05-05 Har jag rätt till sjukpenning även om jag endast är timanställd?

Alla besvarade frågor (94276)