Återkrav av sjukpenning när felbetalning inte skett

2017-12-07 i Försäkringskassan
FRÅGA
Hej! Jag undrar om Försäkringskassan kan med stöd av lagen kräva återbetalning av sjukpenning retroaktivt efter man anmält sig frisk? Om sjukpenningen beviljades under ca 6 månader och utan krångel. Inga felbetalningar, inga fel annars...
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns en allmän skyldighet för myndigheter att lämna motivering av ett beslut som avser myndighetsutövning mot enskild (20 § förvaltningslagen). Grunderna för återkrav av ersättning som Försäkringskassan beviljat framgår av socialförsäkringsbalkens 108 kap. Grunder som där anges och som utgör huvudregeln för krav om återbetalning är att ersättning har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp genom att den försäkrade lämnat oriktiga uppgifter eller underlåtit att fullgöra en uppgift- eller anmälningsskyldighet. Detsamma ska gälla om felaktig betalning skett och den som fått ersättningen har insett eller skäligen borde ha insett detta (108 kap. 2 § socialförsäkringsbalken).

Föreligger ingen sådan grund har således inte Försäkringskassan något lagligt stöd för att kräva återbetalning av utlämnad ersättning.

Vänligen,

Ellen Widgren Axmark
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäkringskassan (221)
2021-09-30 Bostadsbidrag om man är gift men särbo?
2021-09-29 Kan ägande av andel i bostadsrätt påverka bostadsbidraget
2021-09-20 Vad krävs för att man ska ha rätt till en studietids-SGI?
2021-08-24 Skydda SGI vid arbetslöshet och graviditet

Alla besvarade frågor (97361)