Återkoppling efter lönerevision

FRÅGA
Hej, har jag rätt att begära en skriftlig motivering till min nya lön (vid den årliga lönerevisionen) eller har arbetsgivaren rätt att endast ge motiveringen muntligt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur återkopplingen efter en lönerevision ska se ut bestäms i regel av parterna som deltar i förhandlingen och ser olika ut på olika arbetsplatser. Ofta ges återkopplingen muntligt för att underlätta för medarbetaren att kunna ställa frågor och för att arbetsgivaren ska kunna försäkra sig om att medarbetaren har förstått varför lönen ser ut som den gör.

Arbetsgivaren har en skyldighet att se till att du som medarbetar förstår varför du har fått den lön du har fått. Om du inte förstår den muntliga återkopplingen bör du, som ett led i detta, kunna åberopa att få informationen skriftligt.

Med vänlig hälsning,

Linda Critchley
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll