Återkallelse av legitimation och ansökan om ny legitimation

FRÅGA
HejHur går man tillväga för att ansöka om att återfå sjuksköterskelegitimation? Kan jurist vara behjälplig i detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Den som har fått sin legitimation återkallad kan ansöka om en ny enligt 8 kap. 12 § Patientsäkerhetslagen, förutsatt att kraven i lagens 4 kapitel är uppfyllda. Det är Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) som prövar frågan om att få en ny legitimation och det är dit man får skicka sin ansökan.

Det finns ingen lagstadgad tid som anger när man får ansöka om en ny legitimation. På HSAN:s hemsida kan man läsa att ett beslut om att återkalla legitimationen gäller tills vidare och att en ansökan om ny legitimation i regel får ske tidigast inom tre år från det att att beslutet meddelades. (se här) Tiden kan dock vara längre, även kortare, men det är fråga om en bedömning i det enskilda fallet.

Hoppas ovanstående information besvarar din fråga, om inte så är du välkommen att ställa en ny!

Vänligen,

Fredrika Sköld
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?