FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott24/05/2018

Återkallelse av körkort samt offentlig försvarare

Blir mitt körkort/körkortstillstånd indraget om jag blir åtalad (kanske) dömd för brott mot knivlagen?

Och varför har jag ej blivit förordnad en offentlig försvarare gällande detta nu när jag blivit åtalad?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

5 kap. 3 § körkortslagen stadgar de omständigheter som kan leda till att ett körkort kan återkallas. Exempelvis handlar det om grov vårdslöshet i trafik eller rattfylleri. Även andra begångna brott, utan samband med trafiken, kan resultera i att körkortet kan bli återkallad. Sjätte punkten i samma paragraf stadgar att körkortet kan bli återkallat om: "det med hänsyn till annat brott som körkortshavaren har gjort sig skyldig till kan antas att han inte kommer att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken eller om han på grund av sina personliga förhållanden i övrigt inte kan anses lämplig som förare av körkortspliktigt fordon". Enligt en lagkommentar kan det i dessa fall handla om särskilt grova och kvalificerade brott eller om personen har ett narkotikaberoende. Det är Transportstyrelsen som tar beslut i dessa frågor.

Angående din andra fråga så regleras rätten till offentlig försvarare i 21 kap. 3 a § rättegångsbalken. En offentlig försvarare ska förordnas på din begäran om du har blivit anhållen eller häktad. Dessutom förordnas inte offentlig försvarare till den misstänkte för ett brott som stadgar lindrigare straff än fängelse i sex månader. Det straff som stadgas för brottet enligt knivlagen är högst sex månader, 4 § Lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål). Enbart den anledningen att du blivit åtalad för brottet är inte tillräckligt för att en offentlig försvarare ska förordnas dig under dessa omständigheter.

Det finns tre andra situationer då en offentlig försvarare ska förordnas, enligt 21 kap 3 a § andra stycket:

1. om den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen om brottet,

2. om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som skall väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening, eller

3. om det i övrigt föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör.

Även för dessa situationer ska du som huvudregel själv begära och motivera dina skäl till att få en offentlig försvarare. Domstolen kommer därefter att pröva detta och fatta beslut i frågan. Med hänsyn till brottets karaktär och mindre utredningsbehov är enligt mig dina chanser att bli tilldelad en offentlig försvarare ganska små.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga. Om du forfarande undrar över någonting kan du kommentera nedan eller skicka in en ny fråga.

Med vänlig hälsning,
Victor EizykRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”