Återkallelse av gåva

2015-02-18 i Gåva
FRÅGA
Hej!Jag undrar om en gåva kan återkallas pga ändrat testamente, om detta är tydligt villkorat i gåvobrev! Med andra ord, gåvan gäller så länge ett visst testamente gäller.
SVAR

Hej

En gåva som har fullbordats kan inte återkallas. En gåva har normalt sett fullbordats då den har kommit i mottagarens besittning. En gåva kan dock vara villkorad. Det vill säga att gåvogivaren ställer upp villkor för att gåvan ska befästas. A skulle t.ex. i ett gåvobrev till B kunna skriva att B får föremål X i gåva av A underförutsättning att B uppfyller kravet Z. Tills dess att B har uppfyllt kravet Z får B fri förfoganderätt till föremål X, men att äganderätten alltjämt stannar hos A. Först när B har uppfyllt Z övergår äganderätten till föremål X till B.

Victor Sundh
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (631)
2020-06-30 Hund som givits som gåva
2020-06-26 kan man ångra ett gåvobrev?
2020-06-26 Gåva som förskott på arv
2020-06-26 Gåva till en av bröstarvingarna

Alla besvarade frågor (81641)