Återkallelse av fullmakt

2015-08-18 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Jag har skrivit en fullmakt för kommunen så att min sjukpension kommer direkt till dom. Kommunen betalar sen mina utgifter och det som blir över sätts in på mitt konto. Fullmakten finns även hos försäkringskassan. Försäkringskassan har skickat ett papper där jag säger upp fullmakten men kommunen vägrar ringa mig och boka ett möte eller för uppsägning av fullmakt. Räcker det om jag muntligt säger upp fullmakten till kommunen?
SVAR

Hej,
tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En fullmakt kan i princip återkallas när som helst. Bestämmelser finns i lagen (1915:218) om avtal och rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, avtalslagen.

I regel återkallas fullmakten på samma sätt som den meddelats. Du har meddelat Försäkringskassan om återkallandet, vilket kan vara nödvändigt enligt 13 § avtalslagen. Om en fullmakt bragts till tredje mans kännedom anses fullmakten återkallad så fort meddelandet kommit tredje man till handa.

Om det rör sig om en skriftlig fullmakt som utfärdas så att fullmäktigen ska kunna visa upp handlingen för tredje man som ett intyg på sin ställning som fullmäktig, krävs det att handlingen förstörs eller att fullmaktsgivaren återtar handlingen, 16 § avtalslagen. Går det inte så finns en möjlighet att förklara fullmakten ogiltig genom ansökan hos en tingsrätt, 17 § avtalslagen. Återkallandet ska sedan kungöras i Post- och Inrikes Tidningar.

Sammanfattning
Genom ditt meddelande till Försäkringskassan kan dessa inte åberopa fullmakten till sin fördel. Fullmakten är alltså återkallad eftersom du meddelat Försäkringskassan att fullmakten upphört.

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1342)
2020-10-16 Hur skriver man bra juridiska tentasvar?
2020-10-14 Prästers Tystnadsplikt
2020-10-10 Äganderättens övergång när man förvarar något åt en vän?
2020-09-30 Upprätta en framtidsfullmakt

Alla besvarade frågor (85162)