FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt18/08/2015

Återkallelse av fullmakt

Jag har skrivit en fullmakt för kommunen så att min sjukpension kommer direkt till dom. Kommunen betalar sen mina utgifter och det som blir över sätts in på mitt konto. Fullmakten finns även hos försäkringskassan. Försäkringskassan har skickat ett papper där jag säger upp fullmakten men kommunen vägrar ringa mig och boka ett möte eller för uppsägning av fullmakt. Räcker det om jag muntligt säger upp fullmakten till kommunen?


Lawline svarar

Hej,
tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En fullmakt kan i princip återkallas när som helst. Bestämmelser finns i lagen (1915:218) om avtal och rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, avtalslagen.

I regel återkallas fullmakten på samma sätt som den meddelats. Du har meddelat Försäkringskassan om återkallandet, vilket kan vara nödvändigt enligt 13 § avtalslagen. Om en fullmakt bragts till tredje mans kännedom anses fullmakten återkallad så fort meddelandet kommit tredje man till handa.

Om det rör sig om en skriftlig fullmakt som utfärdas så att fullmäktigen ska kunna visa upp handlingen för tredje man som ett intyg på sin ställning som fullmäktig, krävs det att handlingen förstörs eller att fullmaktsgivaren återtar handlingen, 16 § avtalslagen. Går det inte så finns en möjlighet att förklara fullmakten ogiltig genom ansökan hos en tingsrätt, 17 § avtalslagen. Återkallandet ska sedan kungöras i Post- och Inrikes Tidningar.

Sammanfattning
Genom ditt meddelande till Försäkringskassan kan dessa inte åberopa fullmakten till sin fördel. Fullmakten är alltså återkallad eftersom du meddelat Försäkringskassan att fullmakten upphört.

Med vänliga hälsningarLawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000