Återkallelse av accept

Jag gav ett bud på 1000kr för en klocka på blocket som kostade 800kr. Säljaren acceperade mitt bud 18/11 09.43 Och skrev betala in 1000 + 66kr i frakt, samt uppge namn, adress, telefonnr, jag läste aldrig meddelandet förrens jag kom hem senare på kvällen och då hade han skickat nytt meddelande 15.14 att hans fru hade sålt klockan till annan köpare. Han sa att det finns inget han kan göra åt det. Trots att Jag var den första som slöt avtalet om klockan. Så det bör väl handla om tvesala även om jag inte hunnit betala för klockan?

Lawline svarar

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den lagen som jag kommer använda mig av för att besvara din fråga är avtalslagen (AvtL)

Svaret på din fråga

Lite om utbud, anbud och accept

När någonting ligger ute på Blocket så är det att betrakta som utbud. Utbud är innebär att en säljare visar upp vad denne vill sälja och det är inte riktat till en särskild person. Sådant är inte en säljare bunden till.

Däremot förändras denna situationen när du skickar ett förslag till pris i ett meddelande och denne accepterar det. Då är det inte längre utbud utan ett anbud från dig, som säljaren accepterat och blir då riktat till särskild person. I det ögonblicket ingick ni ett avtal (1§ AvtL).

Är erat avtal gällande?

Det som hände här var dock att säljaren återkallade sin accept när du hade det på din telefon, men innan du hade läst det. Det vill säga du hade det till handa men hade inte tagit del av det. Denna återkallelse är gällande, eftersom du inte hade hunnit läsa sms:et, innan säljaren återkallade (7§ AvtL). Detta medför att ert avtal inte gäller längre och säljaren är inte skyldig dig klockan. Därför rör det sig inte heller om tvesala. 

Hoppas du har fått svar på din fråga och stort lycka till med att hitta en annan fin klocka!

Carl MalmströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Anbud och accept? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000