FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt22/02/2016

Återkallande av fullmakt till tredje man

I 12 § AvtL står "Vill fullmaktsgivaren återkalla fullmakt, som avses i 13-16 §§, åligger det honom, även om han meddelat fullmäktigen, att han icke längre vill låta fullmakten gälla, att iakttaga vad i nämnda paragrafer för varje fall föreskrives; äro flera av dessa föreskrifter var för sig tillämpliga å samma fullmakt, skola de alla iakttagas." I 2 st står det "Tredje man, hos vilken en fullmakt återkallats på det i 13 § angivna sätt, äge dock icke åberopa, att återkallelse ej skett på annat sätt."

13 § Fullmakt, som bragts till tredje mans kännedom genom ett till honom särskilt riktat meddelande från fullmaktsgivaren, är återkallad, när särskilt meddelande från fullmaktsgivaren, att fullmakten icke vidare skall gälla, kommit tredje man till handa.

Ska detta tolkas som att om exempelvis en fullmaktsgivare återkallar en skriftlig fullmakt genom att skriftligen informera detta till en tredje man, att fullmakten är återkallad, att detta innebär att fullmakten är återkallad oavsett?

Om exempelvis jag är fullmäktig och går till en butik med min fullmakt och genomför ett köp med tredje man och vi båda är ovetandes om att tredje man redan fått ett brev om att fullmakten är återkallad av fullmaktsgivaren. Om tredje man ännu inte hunnit öppna och läsa brevet och fullmäktige inte fått information om att den är tillbakadragen, är fullmaktsgivaren då fortfarande bunden till köpet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!
En fullmakt kan återkallas när som helst. Huvudregeln är att en fullmakt skall återkallas på samma sätt som den har meddelats. Detta innebär att om en tredje man fått meddelande om en fullmakt, gäller att även tredje man underrättas när fullmaktsgivaren vill återkalla fullmakten (enligt 13 §, se mer nedan). Det räcker därmed inte att endast fullmäktige underrättas för att fullmakten ska anses återkallad. Det nyss angivna går att urläsa av 12 § AvtL, se här.

Enligt 13 § AvtL är en självständig fullmakt (fullmakt ställd till tredje man) återkallad när meddelande om återkallande kommit tredje man till handa. Det finns inget krav om att tredje man faktiskt läst meddelandet för att fullmakten ska anses återkallad. Det är tillräckligt att den finns tillgänglig för hen att ta del av, dvs att meddelandet t.ex. finns i hens e-post inkorg, på mobiltelefon som sms eller röstmeddelande etc. Att fullmäktige genomfört köp med tredje man trots att tredje man inte varit medveten om fullmaktens återkallande innebär därmed att köpet är ogiltigt förutsatt att tredje man hade tillgång till meddelandet innan köpet. Detta gäller oavsett om fullmäktige var medveten om återkallandet eller inte. Fullmaktsgivaren är därmed inte bunden till köpet.

Hoppas mitt svar hjälpte dig! Kommentera gärna i kommentarsfältet nedan om du har ytterligare funderingar angående detta.

Med vänliga hälsningar,

Mathilda RovaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000