Återkalla tillägg till testamente

Hej,

En äldre bekant har sedan tidigare ett testamente och har på senare tid skrivit ett Tillägg till testamente. Tillägget innehåller en summa pengar till en speciell person. Nu har min bekant ändrat sig och vill att det ursprungliga testamentet ska gälla så som det då skrevs. Fråga: Kan man återkalla/upphäva tillägget till testamentet med ett nytt dokument (underskrivet och bevittnat) eller måste man skriva om hela testamentet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I ärvdabalken (ÄB) regleras arv och testamente. Genom att upprätta ett testamente kan man sätta den arvsordning som gäller enligt lag ur spel.

Ett testamente blir utan verkan om det finns ett nytt formenligt testamente, om testamentet förstörs eller om testator på annat otvetydigt sätt klargjort att testamentet inte längre är uttryck för den yttersta viljan (10 kap. 5 § 1 st. ÄB).

Det finns inget formkrav för ett återkallande, men det räcker inte med att testator enbart bestämt sig för att testamentet inte längre är gällande – testatorn måste alltså aktivt handla för ett återkallande. Min rekommendation är att din bekanta förstör tillägget som inte längre ska gälla eftersom det annars kan vara svårt att tolka den avlidnes vilja om otydligheter föreligger. Det går också bra att skriva på tillägget att det inte längre är uttryck för testatorns vilja och därmed ska återkallas samtidigt som två vittnen signerar det, alltså på samma sätt som när tillägget upprättades.

Ärvdabalken hittar du här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Anna StåhlkloRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning