Återkalla erkännande

2015-11-02 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej.Polisen kontaktade mig idag på telefon och ville träffas så vi bestämde tid och plats.Dem kom angående ett ärende, där jag inte var misstänkt, men att jag kunde bli misstänkt för något.Jag är 19 år och ostraffad, jag har inte haft något med polisen att göra sen tidigare.Poliserna spelade in allting jag sa, och jag erkände många saker som jag INTE borde ha erkänt.Jag blev chockad och rädd. Jag trodde att jag var tvungen att vara ärlig vilket jag annars är, men dem sa ingenting om det. Utan dem bad mig bara berätta vad som hänt.Dem sa detta skulle förundersökas. Vad menas med det?Och jag undrar ifall jag kan ta tillbaka allt jag erkänt? Går det? Med tanke på att dem spelat in det.Hur gör jag?
SVAR

Tack för att du vänder dig till LawLine med din fråga!

Förundersökning

När ett brott har begåtts så inleds en förundersökning. En förundersökning innebär att polis/åklagare utreder vad det är som har hänt. Detta kan de t.ex. göra genom förhör med envar som antas kan lämna upplysningar av betydelse för utredningen (23 kap. 6 § rättegångsbalken).

Under förundersökningen ska det utredas om åtal ska väckas eller ej. Det ska utredas om brott har begåtts och om bevisningen räcker till för en fällande dom (23 kap. 2 § rättegångsbalken).

Återkalla erkännande

Det framgår inte av din fråga vad du har för ställning i detta fall men jag ger dig två olika scenarion nedan.

Om du är part i rättegången:

Om du under rättegången skulle ge en annan berättelse än vad du tidigare har uppgett för polisen under förundersökningen, får åklagaren läsa upp det du tidigare har uppgett (36 kap. 16 § st. 2 + 37 kap. 3 § rättegångsbalken).

Enligt 35 kap. 3 § st. 2 rättegångsbalken framgår det att ett erkännande som en part har gjort används som bevis. Du kan alltså inte bli dömd av den enda anledningen att du har erkänt, rätten måste ändå göra en prövning om ditt erkännande verkligen stämmer så att de inte dömer någon oskyldig. Detta innebär att du givetvis kan säga att det du erkänt inte stämmer, men det kommer ändå användas som bevis i rätten.

Om du är vittne i rättegången:

Var och en som inte är part i målet får höras som vittne (35 kap. 1 § rättegångsbalken). Man har som regel en skyldighet att vittna. Ett undantag till detta är dock om man är närstående till någon part i rättegången (35 kap. 3 § rättegångsbalken). Är du alltså en närstående så kan du välja att inte vittna. Är du även närstående till den tilltalade får du inte avlägga någon vittnesed (35 kap. 13 § rättegångsbalken). Vittnesed innebär att du vittnar under ed och om du talar osanning kan du dömas för mened.

Om det är så att du är närstående till en part har du alltså rätt att inte vittna. Om du väljer att inte vittna får åklagaren inte heller läsa upp dina erkännanden som du tidigare har uppgett under förundersökningen. Detta är för att tillvarata din rätt som närstående att inte behöva vittna.

Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor. Annars är du välkommen att ställa ytterligare frågor till oss på LawLine.

Vänliga hälsningar,

Ni de Keiser
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (334)
2020-10-18 Vad innebär det att vara kallad till en bevisupptagning?
2020-10-11 Fastställelsetalan om äganderätt till hund.
2020-10-11 Beslag av vittnes mobil och advokatens uppgift
2020-10-10 Räcker ett erkännande för fällande dom i brottmål?

Alla besvarade frågor (85322)