Återkalla borgensansvar för hyresrätt

Hej

Är borgensman åt en som bor i hyresrätt och har varit så i ca 4 år och ville återkalla borgensförbindelsen. Hyresvärden säger då att om jag gör detta måste hyresgästen skaffa ny borgensman annars åker vederbörande ut, trots att hyran betalats regelbundet, utan försening ca 4 år. Detta enligt deras regelverk.

Undrar om detta är ok enl lag. Har hört att en borgensförbindelse kan avslutas efter 2 år.


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det stämmer att en borgensförbindelse som tecknats som säkerhet för att hyresgästen betalar hyran kan sägas upp efter två år från det att åtagandet började att gälla. Detta står i jordabalken, 12 kap. 28 a § och återkallningsrätten gäller om borgensförbindelsen gäller en bostadslägenhet (hyresrätt), vilket det ju gör i ditt fall.

Du har alltså rätt att säga upp borgensförbindelsen, men detta betyder inte att hyresvärden då inte får kräva att hyresgästen hittar någon ny borgensman. Hyresvärden får faktiskt kräva detta även om det inte finns något lagkrav på att hyresgästen alltid måste hitta en ny borgensman. Det som händer när man säger upp en borgensförbindelse är att borgensmannen blir fri från ansvar, men det påverkar inte förhållandet mellan hyresvärden och hyresgästen.

Om hyresvärden säger upp hyresgästens hyresavtal därför att hyresgästen inte kan hitta någon ny borgensman kan hyresgästen ändå få rätt att få sitt hyresavtal förlängt efter uppsägningen. Detta kan tyckas vara ganska motsägelsefullt, men det beror på att hyresgästen har ett så kallat besittningsskydd och detta innebär att man har rätt att få sitt hyresavtal förlängt om man bl.a. inte har misskött sig (se 12 kap. 46 § punkt 2). Om det är så som du säger, alltså att hyresgästen har skött sig och alltid betalat hyran i tid borde hen kunna få sitt hyresavtal förlängt om hyresvärden säger upp det.

Du kan läsa mer om besittningsskydd i 12 kap. 45-52 §.

Hoppas att detta var till hjälp och att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning