Återinsjuknanderegeln - När avslutas en sjukperiod?

2020-03-27 i Sjuk
FRÅGA
HejJag har en följdfråga på denna frågahttps://lawline.se/answers/aterinsjuknande-inom-fem-kalenderdagar-vilka-dagar-raknasOm A (Anställd) är sjuk Tors-Fre, är tillbaka på måndag och blir sjuk igen Tors-Fredag veckan efter.När räknas A som frisk under helgen med tanke på regeln om 5 kalenderdagars återinsjuknande?Räknas det från fredagen, då veckan tar slut eller från måndagen då det är första dagen som A återvänder till jobbet. Tillfrisknade på lördagen.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kort svar
Den dag A faktiskt är frisk, oavsett om hen skulle arbetat eller inte, räknas hen som frisk och återinsjuknandedagarna börjar räknas. För utredning och motivering, se nedan.

Allmänna förutsättningar
Frågan rör den så kallade återinsjuknanderegeln som återfinns i 7 § 3 st. lagen (1991:1047) om sjuklön (SjLL) och lyder enligt följande:

"Om en sjukperiod börjar inom fem dagar från det en tidigare sjukperiod avslutats ska sjuklöneperioden omfatta endast så många dagar att den tillsammans med en sjuklöneperiod hos samma arbetsgivare under den tidigare sjukperioden utgör fjorton kalenderdagar. […]"

För att svara på din fråga måste vi helt enkelt ta reda på när en sjukperiod avslutas.

När avslutas en sjukperiod?
Sjukperioden är enligt 7 § 2 st. SjLL den tid som arbetstagaren i oavbruten följd lider av sjukdom som avses i 4 § (sjukdom som sätter ner arbetsförmågan). Stadgandet talar alltså för att en sjukdomsperiod avslutas så fort arbetstagaren blir frisk, oavsett om det sker under en arbetsdag eller en ledig dag.

Denna tolkning bekräftas även av uttalanden i prop. 1992/93:31 s. 77–78:

"De fem dagarna inom vilka det senare sjukfallet skall inträffa räknas fr.o.m. den första arbetsdagen efter den första sjukperioden, eller den tidigare dag fr.o.m. vilken arbetstagaren blivit frisk och den tidigare sjukperioden följaktligen upphört."

Slutsats
A räknas således som frisk från och med den dag då hen är fri från sådan sjukdom som anges i 4 § SjLL. Samma dag som A har sin första "friskdag" börjar de fem återinsjuknandedagarna räknas.

Hoppas det här var till hjälp!

Med vänlig hälsning,

Johannes Weister
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sjuk (199)
2020-11-23 Påverkas sjukpenningen vid lön under uppsägningstiden?
2020-11-21 Har visstidsanställd rätt till sjuklön?
2020-11-18 Sjuklön eller sjukpenning vid återinsjuknande
2020-11-13 Har du rätt till sjuklön som timanställd?

Alla besvarade frågor (86427)