Återgång i förtid från studier till arbete

2015-11-10 i Studieledighet
FRÅGA
Hej, Jag har begärt och fått tjänstledigt för studier i 5 år. Nu vill jag avsluta mina studier efter ett halvår och återgå till mitt tidigare jobb. Jag går under handels kollektivavtal. Vad gäller här?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Även om du avbryter din tänkta utbildning på fem år efter ett halvår så har du rätt att i förtid återgå i ditt arbete, vilket framgår av Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning 10 § första stycket. Om du vill utnyttja denna rätt så måste du dock först underrätta din arbetsgivare om att du vill återgå. Eftersom ledigheten har varat i mindre än ett år så har arbetsgivaren skyldighet att låta dig återgå i arbetet senast två veckor från det att han mottog din underrättelse (Lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning 10 § andra stycket).

Genom kollektivavtal så kan avsteg dock göras från regeln om hur lång tid din arbetsgivare kan disponera innan han måste låta dig återgå i arbetet (Lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning 2 § andra stycket). Eftersom Handelsanställdas förbund har ett flertal kollektivavtal, exempelvis ett för butikspersonal, och du inte har uppgivit vad för slags anställning du har så är det svårt för mig att veta vilket avtal som är tillämpligt. Butiksavtalet innehåller dock såvitt jag har kunnat se inga särskilda bestämmelser om studieledighet, varvid lagens huvudregel därför gäller. Jag rekommenderar dock att du för säkerhets skull kontaktar din fackförening för att få full klarhet i vad som gäller för din del.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Studieledighet (123)
2020-11-25 Friskvårdsbidrag
2020-10-15 Går det att utöka pågående tjänstledighet?
2020-09-26 Har jag rätt till 25% tjänstledighet när jag ska studera 100%?
2020-09-05 Kan min chef vägra bevilja min ansökan om studieledighet?

Alla besvarade frågor (86503)