Återgång av gåva vid förklaringsmisstag

2016-04-21 i Gåva
FRÅGA
Hej!Min son 12 år fick en trasig projektor av skolan.Rektorn har givit ett okej, även vittnen finns . Inget är skrivet för utom att ett mess är en fråga från hans lärare frågar om vi föräldrar tycker att det är ok .Vi sa ja på messet. ( barnet bor växelvis) .Sonen kommer hem med projektorn . Efter några dagar så ringer rektorn och säger att dom ska ha tillbaka projektorn . Förklaringen är att dom har gjort fel och begär att vi lämnar den till skolan . Jag undrar om man får göra så ? //Patrik
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När en gåvoutfästelse fullbordas är det som huvudregel svårt för gåvogivaren att återta gåvan. Den regel som i ert fall ser ut att vara aktuellt är 32 § 1 st avtalslagen (AvtL). Denna paragraf stadgar att en rättshandling inte är giltig om om det uppstått ett förklaringsmisstag och om motparten insett eller bort inse detta. Detta innebär att en person som ingår ett avtal, utan att denne insett eller bort inse att ett förklaringsmisstag har skett, inte ska behöva se avtalet ogiltigförklarat, även kallat för tillitsprincipen.

I förarbetena till regeln om förklaringsmisstag har lagstiftaren uttalat att det i vissa lägen, bland annat när det är fråga om gåva, ska få göras undantag från tillitsprincipen. Det ansågs vara obilligt att aldrig få åberopa förklaringsmisstag mot en godtroende motpart i dessa fall. Rättsläget ses dock som väldigt ovisst i brist på stöd i praxis. Det är idag oklart när en gåvogivare får åberopa regeln om förklaringsmisstag mot en godtroende mottagare.

Om det har skett ett förklaringsmisstag torde en godtroende mottagaren i alla fall kunna hävda ersättning med det belopp som gåvogivaren faktiskt menat. Jag rekommenderar att ni frågar rektorn vad avsikten egentligen varit, för det är onekligen så att skolan velat ge er son en projektor.

Jag hoppas med detta att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sarmad Abdul Nabi
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (660)
2020-09-28 Får ett gift par vara vittne till gåvobrev?
2020-09-27 Gåva bort en större summa pengar
2020-09-24 Är det möjligt att skattefritt överlåta hälften av en bostadsrätt till sin sambo?
2020-09-24 Gåva eller lån och hur man får tillbaka pengarna

Alla besvarade frågor (84468)