Återgå till arbete efter studieledighet - samma tjänst?

2020-12-29 i Tjänstledighet
FRÅGA
Hej! Jag är studieledig under totalt 2 år, när jag började studera så fick min tjänst ett vikariat..Jag har nu fått veta att om bara några dagar så övergår min vikarie till att ta över min tjänst helt och hållet och om jag kommer tillbaka till arbetet efter avslutade studier så blir det med en annan typ av tjänst och en annan befattning..Är detta rätt enligt lagen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglering angående detta hittar man i lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (här). Enligt dess 1 § har arbetstagare i allmänhet eller enskilt tjänst rätt till behövlig ledighet från sin anställning för att studera i den omfattning som lagen föreskriver (alltså ett grundstadgande om din rätt enligt lagen som begränsas eller modifieras i resten av lagen).

Enligt lagens 9 § ska arbetstagare som har åtnjutit ledighet vara tillförsäkrad samma eller likvärdig ställning i fråga om arbetsförhållanden och anställningsvillkor som om hen ej haft ledighet när arbetstagaren väl återvänder i tjänst. Detta kan dock i vissa fall modifieras i kollektivavtal, och eftersom jag inte har sådan information från din fråga så kan jag inte gå in på det!

Vad innebär detta mer konkret då? Jo: En arbetstagare ska inte på grund av att rätten till ledighet utnyttjas riskera att komma i sämre ställning än sina arbetskamrater. Efter ledigheten ska arbetstagaren kunna återgå i samma arbete som tidigare med samma anställningsvillkor. Om det är så att förhållandena under ledigheten har förändrats så att arbetstagaren har kommit ifrån sina tidigare arbetsuppgifter eller att dessa försvunnit under tiden ska arbetstagaren vara tillförsäkrad arbetsuppgifter med likvärdiga anställningsförmåner och arbetsförhållanden jämfört med de tidigare. Däremot skyddar inte denna bestämmelse mot vanliga arbetsförsämringar som inte specifikt har med din ledighet att göra! Om detta är till följd av strukturella omorganisationer som träffat alla eller hypotetiskt kunnat träffa vem som helst så får du alltså inget skydd här. Att företaget till exempel anställt en vikarie som sedan får fast anställning kan tänkas vara en sådan situation.

I detta fall är du alltså inte garanterad att få återgå i exakt samma position, men den ska i vart fall vara likvärdig. Vad detta innebär beror såklart på vad du har för tjänst och vilken tjänst du kan tänkas byta till. Hoppas detta iallafall gett dig visst material att ha i åtanke!

MVH,

Fredrik Holmström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Tjänstledighet (122)
2021-09-28 Kan en arbetsgivare avbryta en beviljad tjänstledighet?
2021-04-14 Kan jag under min tjänstledighet arbeta för ett konkurrerande bolag?
2021-03-25 När har man rätt till tjänstledighet?
2021-03-23 Kan arbetsgivare neka arbetstagare ledighet för att skriva högskoleprovet?

Alla besvarade frågor (96531)