FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt01/09/2014

Återfå hund genom vanlig handräckning

Min dotter har under hot tvingats lämna sin hund till f.d sambo som vägrar lämna tillbaka den.Min dotter står som ägare. Var hos polisen men fick ingen hjälp. Vad gör man?   

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Om det inte anses utgöra ett brott i polisens ögon kan din dotter enkelt och smidigt vända sig till Kronofogden. Eftersom hon står som ägare på hunden sitter hon förmodligen i ett bra bevisläge och hon kan ansöka om handräckning hos Kronofogden och helt enkelt begära att hunden lämnas över till henne eftersom hon är den rätta ägaren. Ansökningsförfarandet kostar 300 kr, men beloppet kan ni få tillbaka av motparten senare. Det finns enkel och tydlig information på http://www.kronofogden.se/Vanlighandrackning.html men i korthet kommer det gå till som följande:

1. Din dotter fyller i en blankett där hon så tydligt som möjligt förklarar och ger grund till sitt anspråk på hunden och att den ska överlämnas till henne. Här avgör hon också om hon vill ha hjälp med att verkställa Kronofogdens utslag. Detta innebär att Kronofogden kan hjälpa er att hämta hunden. Om ni inte begär hjälp med verkställighet i ansökan kan ni göra det senare. Oftast kan det räcka med ett utslag från Kronofogden för att personen i fråga ska rätta sig.

2. Kronofogden skickar ett brev till din dotters ex (svaranden) om hennes krav.

3. Om svaranden bestrider kravet kan din dotter välja att hennes talan ska tas upp i en tingsrätt som får avgöra den tvistiga äganderättsfrågan. Om hon inte vill att talan prövas i domstol läggs ärendet ner.

4. Om svaranden inte svarar på kravet så meddelar kronofogden ett utslag där svaranden förpliktas göra det som angivits i din dotters ansökan.

5. Har din dotter inte i samband med ansökan begärt hjälp att verkställa beslutet kan hon göra det.

Hoppas jag svarade på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Kiran SinghRådgivare
Hittade du inte det du sökte?