Återbetalningsskyldighet vid felaktigt utbetalda löner

FRÅGA
Min arbetsgivare har upptäckt att jag gjort fel när jag har tidsrapporterat mertid i vårt lönesystem. Tydligen har jag registrerat mertid på ett sätt som gjort att jag registrerat dubbelt antal timmar. På mitt förra jobb gjorde man så att alla timmar registrerades på projektet och att de timmar som vart mertid registrerades som mertid sedan kvittades dessa mot varandra innan lönebeskedet gjordes så att rätt antal timmar debiterades och så den anställde fick mertid för de timmar som gick utöver aktuell deltid. Men på mitt jobb nu ska man inte registrera både på projekt och som mertid för då blir det dubbelt antal timmar som registreras.Jag har inte vart medveten om att jag har gjort fel och har vart slarvig med att läsa mina lönespecifikationer.Det kan vara så att jag har rapporterat in fel ända sedan jag började på detta jobb för ca. 2,5 år sedan.Jag har en månadslön och jobbar deltid, vi har haft en hög arbetsbelastning på jobbet och därmed har jag jobbat en del mertid.Alla mina tidsrapporter har blivit attesterade av olika chefer och varken jag eller de har inte reagerat på att jag har fått för mycket timmar i min tidsbank. Vid vissa tillfällen har jag också fått en summa utbetald när mitt komptidskonto överskridit en viss nivå.Nu undrar jag om jag är återbetalningsskyldig för de extra timmar som jag av misstag tidsrapporterat, samt hur lång tid tillbaks som jag kan bli återbetalningsskyldig för.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din situation handlar om condictio indebiti, fråga om återkravsrätt vid felaktig utbetalning. I Sverige finns ingen lagregel som reglerar felaktiga utbetalningar, utan reglerna som gäller har fastslagits i praxis.

Huvudregeln vid condictio indebiti är att betalning naturligtvis ska återgå. Däremot har arbetsdomstolen i praxis fastslagit att om en arbetstagare tagit emot felaktigt utbetalt lönebelopp i god tro, dvs. inte insett att något är fel, och förbrukat pengar så har arbetsgivaren förlorat sin återkravsrätt. Om arbetstagaren är i ond tro, dvs. visste eller misstänkte att ett för stort belopp betalats ut, så har arbetsgivaren fortfarande rätt att kräva tillbaka beloppet. Frågan är då huruvida du har varit i god tro eller inte.

God eller ond tro

I bedömningen om huruvida arbetstagaren var i god eller ond tro vid den felaktiga utbetalningen har praxis tagit fram förhållningsregler. Först och främst tittar man på partsförhållandet, är du en privatperson som tagit emot en betalning från ett företag så anses företaget ha en större anledning till aktsamhet. Att du inte kontrollerat din lönespecifikation borde därför inte väga lika tungt vid bedömningen som att många olika chefer attesterat din tid.

Fortsättningsvis tittar man även på den tid som har gått från utbetalning till tidpunkten för återbetalningskravet, ju längre tid tillbaka desto mindre chans att få rätt till återbetalning. Du skriver att du har rapporterat din mertid på liknande sätt i 2.5 år och detta borde väga för att du är i god tro. Notera att om du har konsumerat pengarna är det också någonting som väger tungt för att du är i god tro.

Lönebeloppets storlek väger också tungt i bedömningen. Eftersom du ändå har fått dubbel timlön av mertid kan du anses vara i ond tro om beloppet är för högt och du borde ha reagerat på det. Var beloppet avsevärt högre än vad du kunde förväntas få så är det svårare att hävda att du var i god tro.

I bedömningen tittar man även på om lönen ser olika ut från månad till månad och om felet därmed sticker ut. Du påpekar att ni har haft hög arbetsbelastning på jobbet och du har kanske därför har haft liknande utbetalningar för mertid varje månad och då är felet svårare att hitta. Eftersom du har tidsrapporterat på liknande sätt sedan du började har du heller aldrig sett hur din "rätta" lön skulle ha sett ut.

Om du anses vara i ond tro

Om du anses vara i ond tro så kan arbetsgivaren, förutom sin rätt att återkräva utbetalning, ha rätt att kvitta beloppet mot framtida utbetalningar och därmed dra av belopp från framtida löner, se Lagen om arbetsgivarens kvittningsrätt.

Min bedömning

Eftersom jag inte vet dina exakta lönebelopp och hur många timmar du har arbetat mertid kan jag inte väga in huruvida det felaktiga beloppet var för stort för att du ska kunna vara i god tro, utgår min bedömning från övriga omständigheter. Utifrån de övriga omständigheterna är min bedömning att du bör anses vara i god tro och att återbetalningsskyldighet därmed inte föreligger. Om du anses vara i ond tro så kan arbetsgivaren rimligtvis inte kräva återbetalning för belopp annat än det som härrör från den närmsta tiden.

Med vänliga hälsningar,

Filip Westling
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (785)
2021-08-31 Måste arbetsgivaren polisanmäla en drogmissbrukare på arbetsplatsen?
2021-08-31 Jag har inte fått min lön utbetald - vad kan jag göra?
2021-08-31 Använda av cbd kapslar med 0,2% thc vara skäl för uppsägning?
2021-08-30 Har en anställd rätt att arbeta under uppsägningstiden?

Alla besvarade frågor (95861)