FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt12/12/2018

Återbetalningsskyldighet vid felaktig löneutbetalning

Hejsan

Jag har slutat hos. MIn tidigare arbetsgivare. Vi hade ett bonusbaserat lönesystem där bonus betalades ut varje månad.

Min lön var uppbyggd i en fast del som specificerades på lönespecen varje månad, en provisions del där antalet provisioner specades och en bonusdel där det bara stod bonus 10%=bonussumman

Efter min uppsägning fick jag ett kravbrev avseende lön 2016 och ett kravbrev gällande lön 2017 där jag ska ha fått utbetalt 60.000 totalt under hela 2016 och 70.000 under 2017. Min årsinkomst är en bit över 700.000 under dessan åren. Jag hade ingen insikt i bolagets rörelseresultat och kan omöjligt sett att det var 3-5.000kr fel vissa månader. Dessa pengarna som dem gör anspråk på har jag inte kvar.

Måste jag verkligen betala detta.

Lawline svarar

Hej,

Min uppfattning av din fråga är huruvida du behöver betala tillbaka den felaktigt utbetalda lönen som du fått.

Felaktiga utbetalningar skall enligt huvudregel betalas tillbaka

Det finns ingen uttrycklig lagreglering för denna situation men enligt principen condictio indebiti är huvudregeln att för mycket utbetalad lön ska betalas tillbaka. Dock finns det undantag till denna huvudregeln. Om du tagit emot pengarna i god tro (dvs om du varken insett eller borde ha insett att löneutbetalningarna var felaktiga) och dessutom har förbrukat pengarna så finns ingen återbetalningsskyldighet.

Vad krävs för att ha varit i god tro?

För att bedöma om du varit i god tro så framgår det av praxis från Arbetsdomstolen att särskild vikt bör läggas vid beloppets storlek, om den felaktiga utbetalningen gjorts vid ett eller flera tillfällen samt hur utförliga lönespecifikationerna har varit.

Om det handlar om små belopp och du antingen fått svårtolkade lönespecifikationer eller inga lönespecifikationer alls, så finns det möjlighet att du varit i god tro och därmed inte skyldig att betala tillbaka. Är beloppet avsevärt högre än vad du kunde förväntas få så är det svårare att hävda att du varit i god tro om att det utbetalade lönebeloppet var korrekt, då du borde ha upptäckt skillnaden, och därmed sannolikt kommer bedömas vara återbetalningsskyldig.

Långtgående skyldighet att kontrollera lönespecifikationen

Den anställde har en långtgående skyldighet att kontrollera på lönespecifikationen att lönen blivit rätt och om det finns misstanke om fel finns även en skyldighet för den anställde att fråga arbetsgivaren om det som är oklart.

Hur relaterar sig detta till din situation?

Då det inte finns någon uttrycklig lagreglering inom ämnesområdet och då praxis inte ger specifik vägledning för att avgöra huruvida en person kan anses vara i god tro eller inte så är det svårt att säga om du är återbetalningsskyldig eller inte. Det framgår dock av dina omständigheter att du med stor sannolikhet saknat insikt om den felaktiga löneutbetalningen då du dels har haft ett bonussystem som kan bidra till varierande löner varje månad och dels på grund av att du inrättat dig efter situationen. Detta tyder på att du kan ha varit i god tro. Dock framgår det också att du fått lönespecifikationer och att det därför tyder på att du blivit informerad om vad löneutbetalningen grundar sig på och därav borde ha haft insikt om eventuella överskott. Det gör att det inte går att klargöra hur du ligger till och jag rekommenderar dig därför att ta kontakt med en av våra jurister här för att få mer hjälp med din fråga.

Jag hoppas du fick svar på din fråga och lycka till,

Vänliga hälsningar,

Ninab YousifRådgivare
Hittade du inte det du sökte?