Återbetalningsskyldighet av lön samt anställning enbart genom provisionslön?

Kan en anställd bli återbetalningsskyldig? Är anställningsavtal baserade på provitioner utan grundlön förenliga med arbetsrätten?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En anställd kan bli återbetalningsskyldig om denne har felaktigt fått för mycket lön. Det finns dock ingen lagregel som reglerar detta. Det är dock praxis på civilrättens område genom principen condictio indebiti (återkravsrätt). Principens huvudregel innebär att betalningar som skett av misstag ska betalas tillbaka. Dock finns det undantag där mottagaren trots felaktigbetalning inte blir skyldig att betala tillbaka det felaktiga beloppet. Det handlar om situationer då mottagaren är i god tro, det vill säga när mottagaren inte insett eller haft skäl att inse att det skett en felaktig betalning.Det finns också undantag från principen om mottagaren har trott eller haft skäl att tro att det är fråga om en frivillig disposition från betalaren. Det vill säga att det var meningen att man skulle få mer.

När det gäller anställningsavtal som enbart baseras på provisionslön finns det inget stöd i lag för att det skulle inte vara tillåtet. Det finns ingen lag som reglerar löner. Däremot regleras detta många gånger i kollektivavtal. Om arbetsgivaren är bunden av ett kollektivavtal är de därmed skyldiga att betala den lön som eventuellt är avtalat.

Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lovisa SidénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo