Återbetalning av underhållsstöd

2017-10-31 i Försäkringskassan
FRÅGA
Kan Försäkringskassan ställa krav på återbetalning av till andra förälder utbetalt underhållsstöd även om något underhållsbidrag inte är fastställt genom dom eller avtal?Kan Försäkringskassan fastställa storleken på återbetalningsbelopp utifrån en hypotetisk inkomst (genomsnitt i branschen)?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Då din fråga rör underhållsstöd finns bestämmelser om det i föräldrabalken ( FB ) och socialförsäkringsbalken ( SFB ).

När ett barn har fått underhållsstöd och det finns en förälder som är bidragsskyldig ska den bidragsskyldige föräldern varje månad i förskott betala ett belopp till Försäkringskassan ( 19 kap 2 § SFB ). Bidragsskyldig förälder är den förälder som inte har vårdnaden om barnet och som inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, eller har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern ( 7 kap 2 § FB ).

Beloppet som ska betalas är antingen lika mycket som underhållsstödet eller en viss del av underhållsstödet ( 19 kap 2 § SFB ). Vilket belopp som ska betalas tillbaka beror på vad man har för taxerad inkomst och hur många barn man är underhållsskyldig för. Dock kan summan som ska betalas till Försäkringskassan aldrig bli mer än summan som har betalats ut som underhåll till barnet ( 19 kap 26 § SFB ).

Sammanfattningsvis är det alltså så att om ett barn får underhållsstöd och det finns en bidragsskyldig förälder ska denne betala ett bestämt belopp till Försäkringskassa, detta belopp bestäms utifrån taxerad inkomst.

Hoppas att detta gav svar på din fråga!

MVH

Lisa Andersson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäkringskassan (219)
2021-09-20 Vad krävs för att man ska ha rätt till en studietids-SGI?
2021-08-24 Skydda SGI vid arbetslöshet och graviditet
2021-07-31 Sjukpenning vid pension
2021-07-09 Avskrivningsärende hos kammarrätten avseende socialförsäkring

Alla besvarade frågor (95782)