Återbetalning av handpenning mellan två privatpersoner?

2020-08-17 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej, Vad är det som gäller vid köp av hund på Blocket gällande ångerrätt och då retur av handpenning? Jag tingande en valp 24/7 14:27 genom att betala in handpenning om 5000kr. 25/7 09:40 skickade jag sms om ånger då jag inte beviljats ledighet pga sjukdom på jobbet. Då fick jag svar att handpenning inte återfås, men att jag skulle få tillbaka denna när valpen åter blev tingad. Jag förklarade att då valpen var en vecka (7 veckor före leverans) samt att jag tingat endast ett knappt dygn innan bad om återbetalning direkt, varvid säljaren skrev att (efter pratat med en jurist (en söndag 5 innan sms) inte skulle betala tillbaka alls. Jag påtalade att inget kontrakt via SKK gjorts och bad åter säljaren återbetala summan. Annonsen togs bort och jag hörde inget mer. Vad gäller? Kan jag få tillbaka min handpenning?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Gällande rätt
Jag ska försöka svara på din fråga så gott jag kan utan att veta alla bakomliggande omständigheter. Eftersom du säger att valpen utannonserades på Blocket så utgår jag ifrån att säljaren är en privatperson och ingen näringsidkare. Hundvalpar anses vara lös egendom och köp av lös egendom mellan två privatpersoner regleras i köplagen (om säljaren skulle vara en näringsidkare så blir istället konsumentköplagen tillämplig). Köplagen är dock dispositiv, vilket innebär att parterna kan avtala bort vissa regler. Det framgår av 3 § köplagen att avtal, parternas praxis, handelsbruk och sedvana gäller före köplagens regler. Det innebär att avtalet mellan dig och säljaren gäller i första hand. Det finns heller ingen lagstadgad ångerrätt när en privatperson handlar av en annan privatperson (jfr. lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler). Värt att tillägga är att i princip samma regler gäller för köp mellan privatpersoner över internet som vid fysiska möten.

I ditt fall
I samband med att du betalade handpenningen till säljaren så ingick du och säljaren ett bindande avtal, därför är avtalslagen tillämplig om inget annat sagts. Handpenning är till för att säljaren ska ha en säkerhet ifall köparen drar sig ur. Ett handpenningsavtal kan dock upphävas om det visar sig att det funnits omständigheter som parterna inte känt till eller att fakta tillkommit sedan avtalet ingicks. Det brukar kallas force majeure som betyder att avtalsbrottet är ursäktligt. Force majeure avser oförutsedda händelser och konsekvenser som inte kan hanteras på sedvanligt vis, exempelvis naturkatastrofer och dylikt. Ribban är därför relativt hög och man kan inte åberopa force majeure för "vanliga" hinder. Att du inte har beviljats ledighet från jobbet är inget som motiverar ett ursäktligt avtalsbrott enligt min mening (med reservation för att jag inte vet hur hela situationen ser ut). Däremot skulle du kunna prova att argumentera för att det gick så kort tid från det att handpenningen erlagts till det att du avbröt köpet, och att säljaren således inte har lidit skada. Det finns dock ingen garanti att du kommer kunna få tillbaka din handpenning. Huvudregeln är som sagt att avtal ska hållas (pacta sunt servanda) och det är bara vid enstaka tillfällen som det är okej att bortse från avtalets regler.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och känner mer klarhet i situationen, du är alltid välkommen att kontakta oss igen eller boka tid med vår Juristbyrå. Tillsvidare önskar jag dig lycka till.

Med vänlig hälsning,

Olivia Viklund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1391)
2021-04-11 Ändra en fakturakopia
2021-04-09 Hur ska jag gå tillväga för att få tillbaka pengar som tillhör mig?
2021-04-09 Tillhandahåller Lawline juridiskt hjälp med utfärdande av kontrakt/avtal?
2021-04-04 Får en bröstarvinge sälja sin förälders saker med fullmakt utan att fråga övriga bröstarvinar

Alla besvarade frågor (91294)