Återbetalning av handpenning

2016-11-02 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Har betalt handpeng på 2000kr på en åsna, som strax innan transport, visar sig vara utan pass. Jag hoppar av affären, men uppfödaren vägrar betala tillbaka min handpeng. Pass på hovdjur är lag. Vad gör jag?
SVAR

Hej och tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du säger är det sedan 2011 lag på att alla åsnor ska ha pass. Det framgår inte av din fråga, men jag utgår i mitt svar från att uppfödaren är en näringsidkare och bedriver någon form av företag.

Om uppfödaren är en näringsidkare aktualiseras konsumentköplagen (KköpL). Vad som avses med fel framgår av 16 § KköpL som säger att varan ifråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning ska stämma överens med vad som följer av avtalet. Om ni inte har avtalat om att åsnan ska ha pass framgår ändock av 16 § 2st att "varan" ska vara ägnad för de ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet används. Om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa dig om ett sådant förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han kände till eller borde ha känt till och som du med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet så ska det i enlighet med 16 § 3st anses föreligga ett fel i varan.

Förekomsten av ett fel i varan gör att du, inom skälig tid (minst två månader), kan reklamera felet i enlighet med 23 §.Vidare får du som köpare häva köpet enligt 29 § om felet är av väsentlig betydelse. Notera dock att säljaren först har en rätt att på egen bekostnad och utan väsentlig olägenhet avhjälpa felet, vilket framgår av 27 § 1st. Säljaren har alltså rätt att skaffa ett pass till åsnan för att därefter fullfölja avtalet, men om detta inte sker har du rätt att häva köpet och därmed få erlagd handpenning tillbaka.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Mvh,

Nina Erlandsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1163)
2021-03-01 Ersättning för skador på grund av felaktig vara
2021-03-01 Ersättning vid fel i vara
2021-02-28 Gäller garanti för begagnade varor?
2021-02-28 Konsumentköplagens tillämpningsområde

Alla besvarade frågor (89822)