Återbetala felaktigt utbetald lön?

2017-11-02 i Återvinning
FRÅGA
Hej!En av våra medarbetare i kommunen är sjukskriven på 75%, tjänstledig på 25%, denna varade fram till 2017-08-31, resultatet blev att personen i fråga fick 25% lön under september och oktober. Tjänstledigheten ska förlängas, men vi har inte fått någon ledighetsansökan ännu från chef.Därmed har en löneskuld uppstått på felaktigt utbetald lön. Min fråga är vad har vi "rätt att göra"?Vårt förslag är att lägga ut semesterdagar på personen och dra skuldbeloppet mot detta belopp. Medarbetaren vill hellre att vi skickar faktura på skulden och behålla sina semesterdagar.Vad är er rekommendation? Tacksam för återkoppling!
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Den felaktiga lönen

Huvudregeln i svensk rätt är att en felaktig betalning ska återgå, detta grundas på den civilrättsliga regeln som kallas för condictio indebiti. En felaktig utbetalning brukar kallas för solutio indebiti medan condictio indebiti avser återkravsrätten. Det finns inget lagstöd för regeln om condictio indebiti utan den har utvecklats i praxis. Den felaktigt utbetalda lönen utgör solutio indebiti och ska således återbetalas (condictio indebiti)

Eftersom en felaktig utbetalning som huvudregel ska återgå med stöd av ovan nämnda regler är det enklast att göra så som er medarbetare föreslår.

Nämnas bör att det finns undantagsfall då betalningen inte ska återgå. Detta om mottagaren har varit i god tro och inrättat sig efter pengarna, med inrättat sig avses att faktiskt ha spenderat dem.

Kvittning av semesterdagen

När det gäller kvittning så finns det vissa förutsättningar som måste vara uppfyllda för att kvittning ska få göras. Dessa brukar kallas för allmänna kvittningsförutsättningar eller kvittningsregler. T.ex. så ska fordran vara gällande och förfallen. Eftersom det inte finns någon förfallen fordran på arbetstagaren har jag svårt att se att kvittning av semesterdagar skulle komma på fråga. Eventuella kollektivavtal kan även förhindra kvittning. Fordringar av visst slag så som lönefordringar kvittas ytterst sällan.

Sammantaget bör ni alltså göra som arbetstagaren föreslår, om denne inte betalar för sig skulle kvittning kanske kunna komma i fråga men det är något komplicerat. Att lägga ut semesterdagar är inte aktuellt så länge det inte är något arbetstagaren själv önskar.

Hoppas att ni fick er fråga besvarad!

Vänligen,

Alex Skepastianos
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Återvinning (63)
2021-08-31 Återvinning vid köp av hus under marknadsvärdet från en närstående
2021-08-26 Vad gäller vid felaktig utbetalning?
2021-05-29 Kvitta en konkursfordran mot ett konkursbos återbäringskrav?
2021-04-15 Kan betalning av oprioriterad fordran återvinnas?

Alla besvarade frågor (95952)