FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 10/03/2016

Återbetala fel lön

Jag upptäckte att jag fått en stor summa pengar 25.680 kr på mitt konto och när jag går in och tittar så visar det sig att jag fått lön trots att jag är 100 % sjukskriven sedan 6 mån, annars jobbar jag 25 %och resten sjukskriven .jag ringer upp min arbetsgivare direkt och påtalar felet.det visar sig att jag även fått en mindre summa lön drygt 4500 kr i 3 mån tillbaka som jag inte har reflekterat över.att jag ska betala tillbaka den stora summan är jag helt införstådd med och har satt undan dom .har arbetsgivaren rätt att kräva mig på även den andra summan ? Dom vill ha tillbaka den mindre summan helst direkt men då jag är ensamstående mamma och dessutom sjukskriven kommer jag inte klara detta ekonomiskt. Dom kan tänka sig att låta mig betala av detta på 6 mån men även det är en stor belastning på min redan ansträngda ekonomi.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag förstår att detta har medfört stora problem för dig. Vid felaktig utbetald lön gäller som huvudregel att pengarna ska betalas tillbaka, vilket är en regel som har vuxit fram i rättspraxis. Det finns dock många undantag från denna huvudregel och huvudfrågan blir därför om arbetstagaren överhuvudtaget behöver betala tillbaka pengarna till arbetsgivaren.

Högsta Domstolen har i NJA 2001 s. 535 kommit fram till att om mottagaren varit i god tro och hunnit inrätta sig efter den felaktiga utbetalningen, föreligger det ingen återbetalningsskyldighet förutsatt att båda dessa förutsättninga är uppfyllda. Av vad du förklarar verkar det som att det felbetalda beloppet på 4500 kronor i tre månader upptäcktes först när du ringde in angående den sista felutbetalningen och att du som arbetstagare vare sig insett eller bort inse att lönen var felaktig. Du har dessutom inrättat dig efte betalningen genom att du förbrukat pengarna som betalats ut, vilket talar för att det inte föreligger någon återbetalningsskyldighet.

Dock har arbetsgivaren i vissa fall rätt att göra avdrag på lönen för att kvitta mot en motfordran. Arbetsgivarens rätt till kvittning kan regleras genom kollektivavtal som har godkänts och ska följas, vilket också blir en viktig fråga i detta fall. Om du är medlem i något fackförbund rekommenderar jag dig att kontakta dem för att ta reda på mer om företagets kollektivavtal.

I dett fall har det inte gått så lång tid sedan du fick den sista felbetalningen. Enligt AD 1980 nr 59 hade en arbetsgivaren korrigerat en överkompensation mindre än fyra månader efter att felutbetalningen gjordes, vilket ledde till att lönen skulle korrigeras så snart det kunde ske. "så snart det kan ske" ska beaktas mot bakgrund av ditt försörjningsbehov och din ekonomiska situation.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är välkommen att ringa oss om du har fler frågor eller funderingar.

Lycka till!Nathalie ByströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000