Åtalsunderlåtelse med hänsyn till funktionshinder

Hej! Jag har en son X som har Aspergers syndrom och som just blivit 18 år. Han blev dömd till böter några månader sen för grov inbrott i en sommarstuga. Brottet handlade om lite mat och Julmust och ett fönster. Han mådde dåligt psykiskt och försvann från hemmet och det blev en stor polisinsats tillsammans med Missing people och Hemvärnet. Han gömde sig 5 dygn där. Fanns suicidrisk och han blev inlagd sen på akut ungdomspsykiatrin i Västerås 3 veckor. Just nu bor han på ett HVB boendet i kommunen. Nu har han gjort nästa brott. Han har spelat in personal på personalrummet med en gömd mobiltelefon. Han själv säger att han ville lyssna om vad personalen pratar om honom. Tyvärr pratade personal också om andra ungdomar. X säger att han inte är intresserad av att veta något om de andra. Det tror också personalen men de gjorde en polisanmälan alla fall. X mår psykiskt dåligt och har just fått efter 1 års kamp rätt till LSS stöd och boende. Han har hamnat mellan stolarna hela tiden för att hans funktionshinder är inte så synlig utanpå. Personalen där har inte utbildning för att ge stöd till de som har autism. Det handlar om svårigheter med socialt beteende och kommunikation för X. Boendet har varit bara tillfällig under ansökningen för rätt hjälp enligt LSS. Min fråga. Kan polisen lägga ner ärendet om de tar hänsyn för X funktionshinder och syftet för inspelningen eller är det nu ett grov brott igen? X söker efter uppmärksamhet och har stor identitetskris. Innan försvinnandet 2013 hade han inte brottslig beteende. Röker inte, inga droger, lugn kille. Är så förtvivlad för hans framtid och betydelsen för att hamna i ett registren. Tack för råd. Måste jag skaffa en bra advokat eller kan jag lita på juristen som han bara kommer att få vid rättegång igen? Mvh Kulla O.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att Du hör av dig till oss på Lawline!

När ett brott kommit till polisens kännedom inleds en förundersökning. Målet är att utreda vem som kan misstänkas för brottet och om det finns tillräckliga bevis för att väcka åtal. Åklagaren leder förundersökningen från det att en viss person skäligen kan misstänkas för brottet. Vid mindre allvarliga brott genomför polisen förundersökningen från början till slut. Nedan kommer jag att utgå ifrån att man har klarlagt att det föreligger ett brott och att din son har erkänt gärningen.

Jag tolkar din fråga som att ett åtal ännu inte har väckts och att det därmed finns en möjlighet till åtalsunderlåtelse från åklagarens sida, se 20 kap. 7§ RB https://lagen.nu/1942:740. Detta innebär att brottet visserligen utreds, men att det varken blir åtal eller rättegång. Åtalsunderlåtelse har samma verkan som en dom och brottet antecknas i belastningsregistret. En förutsättning för att ge åtalsunderlåtelse är att det står klart att ett brott har begåtts, oftast därför att den misstänkte har erkänt. Det är även vanligt med åtalsunderlåtelse för personer under 18 år.

Om detta leder till en åtalsunderlåtelse, så kommer din son ändå att hamna i belastningsregistret (det brott som begicks- och beslutet om åtalsunderlåtelse kommer att registreras där). Dessa uppgifter kommer att gallras efter 10 år om han var över 18 år vid tillfället för brottet alternativt efter tre år, om han var under 18 år vid tillfället för brottet, se 17§ p.11 lag om belastningsregister https://lagen.nu/1998:620.

Det kan även bli aktuellt med åtalsunderlåtelse om psykiatrisk vård eller insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kommer till stånd, se 20 kap. 7§ p.4 RB https://lagen.nu/1942:740.

LSS är en så kallad rättighetslag. Det betyder att man kan kräva de rättigheter som finns i lagen i domstol. Det finns tre olika personkretsar som anses vara berättigade till stöd enligt LSS, och personer med autism tillhör en sådan personkrets. Socialnämnden i din kommun har här ett vidsträckt ansvar för att genomföra en tillräckligt grundlig utredning för att man skall kunna fatta ett materiellt riktigt beslut avseende stöd till din son. Om beslutet av socialnämnden blir till er nackdel, så föreligger en besvärsrätt för er. Talan kan då väckas i domstol mot det beslut som fattades.

Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning för att gå vidare med problemet, rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänlig hälsning, 

Anes SabicRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo