Åtal vid misshandel och hemfridsbrott

Händelsen avser en fest som vi hade hemma hos mig. Kvällen urartade och en av gästerna blev hotfull varvid jag ber honom lämna mitt hem ett antal gånger. Vidare leder det till att vi hamnar i handgemäng där jag orsakar honom kroppsskada.

Jag står nu åtalad för misshandel av normalgraden. Min fråga är däremot om jag bör göra en anmälan mot honom för hemfridsbrott då han kvarstannat i mitt hem mot min vilja. Är det något som kommer tas hänsyn till under en rättegång eller måste jag helt enkelt göra en egen anmälan mot honom?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För hemfridsbrott döms den som intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, enligt 4 kap. 6 § brottsbalken (här). Huruvida en anmälan kommer leda till åtal är svårt att säga med begränsad information. Viktigt att poängtera är dock att åklagare inte får väcka talan för hemfridsbrott av normalgraden om inte brottet anmälts först (4 kap. 11 § BrB). Det är därför en förutsättning för åtal att du anmäler brottet.

Hemfridsbrottet kan komma att göra sig gällande i åtalet mot dig beroende på vilket försvar du och din försvarare för. Exempelvis föreligger rätt till nödvärn mot någon som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård och fartyg (24 kap. 1 § 2 st. BrB). Sådana invändningar mot åtalet gör normalt inte åklagaren själv utan det måste du och din försvarare göra. Domstolen ska självmant beakta sådana omständigheter, men om dessa inte tillkännages för domstolen blir detta svårt. Däremot kommer inte ansvar mot den som begick hemfridsbrottet kunna göras gällande i åtalet mot dig. En separat talan väcks av åklagare om ett sådant ansvar görs gällande. I vissa fall kan åtal mot flera personer handläggas i rättegång om det gynnar handläggningen (45 kap. 3 § RB). Så är oftast fallet när flera personer varit involverade i ett brott. Så är troligtvis inte fallet här.

Hoppas detta besvarade dina frågor!

MVH,

Fredrik HolmströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Parter i rättegången? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”