Åtal läggs ner, ändock stämd?

2015-04-13 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Jag fick hem ett brev från åklagaren att Åtal väcks inte, med anledning av att bevisningen på objektiva grunder inte kan förvänta sig en fällande dom. Två dagar senare får jag hem en stämning med kallelse, vad är det som försiggår? Är det något sätt att retas med folk?
SVAR

Hej, och tack för att ni har valt att ställa er fråga till LawLine.

Först och främst kan sägas, utan att veta varken vilket brott det rör sig om eller varför du blivit stämd, att en brottmålsprocess och en tvistemålsprocess är helt skilda företeelser. Därmed kan en åklagare besluta att inte väcka åtal i ett ärende, och den målsägande kan ändock stämma den presumtiva gärningsmannen. Med andra ord. Även om åtal inte väckts emot dig kan din motpart ändock stämma dig, exempelvis för ersättning för förstörd egendom som inte ansetts förstörd genom brott, du bör därmed ta stämningsansökan på allvar.

Jag hoppas att ovanstående ska besvara er fråga, annars är ni välkommen att återkomma med eventuella följdfrågor i frågeformuläret.

Tobias Håkansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1034)
2020-06-28 "Hur kan jag stämma en socialsekreterare?"
2020-06-28 Kan man byta försvarsadvokat?
2020-06-28 Vilka etiska regler måste jurister följa?
2020-06-27 Kan man ta reda på när åtal ska väckas?

Alla besvarade frågor (81666)