Äta ute - strider det mot lojalitetsplikten?

2020-03-18 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej! Kan en arbetsgivare kräva att man exempelvis inte äter ute med hänvisning till t.ex. lojalitetsplikten och coronaviruset med den pågående smittspridningen. Med vänlig hälsning E
SVAR

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Lojalitetsplikten

Lojalitetsplikten innebär att man som arbetstagare inte får vidta åtgärder som är ägnade att skada eller försvåra arbetsgivarens verksamhet. Vart gränsen går för vilka åtgärder och ageranden som kan omfattas av lojalitetsplikten kan i vissa fall vara svårt att avgöra eftersom den inte finns nedskriven i lag, utan har växt fram i domstolspraxis. Arbetsdomstolen har i målet AD 2003 nr 84 beskrivit lojalitetsplikten som följande:

"Den grundläggande synpunkten är att arbetstagaren inte får skada arbetsgivaren. Gemensamt för de skilda aspekterna på kravet på lojalitet är tanken att anställningsavtalet inte enbart består i utbyte av vanliga förmögenhetsrättsliga prestationer, utan skapar ett personligt förhållande mellan parterna. Anställningen grundar förpliktelser som går längre än vad som gäller i kontraktsförhållanden i allmänhet; de ligger vid sidan av själva arbetsprestationen och skulle därför kunna karakteriseras som biförpliktelser. Skall man söka ange en gemensam synpunkt är det att arbetstagaren är skyldig att sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget samt att undvika lägen, där han kan komma i pliktkollision."

Att arbetstagaren inte får skada arbetsgivaren skulle kunna tolkas på ett sätt som innebär en oerhört långtgående lojalitetsplikt för arbetstagaren. Till exempel skulle man kunna tolka det som att en arbetstagare, som arbetar med fysiska arbetsuppgifter, på sin fritid inte får ägna sig åt sporter och aktiviteter som medför risk för att skada sig, på grund av att det skulle kunna påverka arbetsgivaren negativt för att arbetstagaren inte kommer kunna utföra sina arbetsuppgifter vid en eventuell skada. Så långtgående är givetvis inte lojalitetsplikten. Snarare behöver det förmodligen vara en åtgärd som är ägnad att skada arbetsgivaren, till exempel bedriva konkurrerande verksamhet eller öppet kritisera arbetsgivaren på exempelvis Facebook.

Äta ute – strider det mot lojalitetsplikten?

I den situation som Sverige och resten av världen befinner sig i just nu på grund av spridningen av covid-19 så bör man självklart tänka på vad man gör och inte gör för att hjälpa till att minska risken för smittspridning i samhället. Att äta ute torde dock inte strida mot lojalitetsplikten med tanke på att regeringen gått ut med en förordning, nämligen "förordning om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar", som begränsar allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till maximalt 500 deltagare. Några begränsningar för restauranger och andra matställen att fortsätta sin verksamhet finns inte i dagsläget (det kan givetvis ändras). Jag skulle säga att om man håller sig inom regeringen och andra myndigheters rekommendationer och förordningar, som i nuläget inte begränsar människor från att gå ut och äta, så kan förmodligen inte det anses vara något som är ägnat att skada arbetsgivaren och därmed kan det inte strida mot lojalitetsplikten.

Med vänliga hälsningar,

Jonathan Lengyel
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll